İlyas Uçar Kimdir?

4
571
Fakülte : İlahiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İslam Tarihi ve Sanatları
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : ilyasucar@gmail.com
Dahili : 6442
Oda No :
1983 yılında Tokat’ta doğdu.

Yükseköğrenimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2009 yılında “Yolculukta Namazın Kısaltılması” adlı çalışmasıyla tamamladı.

2012 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ) Anabilim Dalında Doktoraya başladı. “Hz. Peygamber Dönemi Medine’de Gündelik Hayat” konulu teziyle Ocak 2019’da doktor oldu.

2015-2019 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan Uçar, 23.08.2019 tarihinde Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Blim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. Halen bu görevi sürdürmektedir.

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans İlahiyat İstanbul Üniversitesi

2002-2006

Y. Lisans Temel İslam Bilimleri İstanbul Üniversitesi

2006-2009

Doktora Tarih (Ortaçağ) A. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2012-2019

1. Kitaplar
1.1. Hz. Muhammed Zamanında Medine’de Gündelik Hayat -Mekânın Üretimi, Fecr Yayınevi, Ankara 2019.

1.2. İbnü’l-Kelbî, Mesâlibü’l-Arab (Çev. İlyas Uçar) – Devam ediyor.

1.3. Edward Gibbon, Muhammed’in Hayatı (Çev. İlyas Uçar) – Devam ediyor

2. Makaleler
2.1. “Bir Berberî Hanedânlık: Muvahhidler (1147-1229)”. Kalemname. Sayı: 4/7 (Temmuz 2019): 49-64.2.2. “Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm” Amasya İlahiyat Dergisi. Sayı: 12 Yıl: 2019, 357-372. 2.3. “Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 46 Yıl: 2019, 173-187. 2.4. “Yesrib’ten Medîne’ye: Zaman ve Mekân Boyutuyla Bölgeye Bir Bakış” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 12 Sayı: 62 Yıl: 2019, 435-442. 2.5. “Hz. Peygamber Zamanında Medîne’de Ortaya Çıkan Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri” Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C. 4 S. 8, 2017, 196-218. 3. Tebliğler
3.1. “Sevgi Dilinin Üretimi: Hz. Peygamber Zamanında Medine’de Kadın ve Aile”, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 22-24 Kasım 2019, Antalya.
3.2. “Hz. Muhammed ve Politik Dil: Hilf, Muahât ve Medine Vesikası”, I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu: Din, Dil ve İletişim, 10-12 Ekim 2019, Eskişehir, s. 907-919. 3.3. “Osmanlı Medreselerinde İslam Tarihi Eğitimi ve Okutulan Ders Kitap Örnekleri”, Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Nisan 2016, Kırıkkale. 4.  Tanıtım ve Değerlendirmeler
4.1.  “Sophie Desplanques, Antik Mısır”, (Ankara-2006), Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. II, Sayı: III, 2017, s. 161 – 164. 4.2.  Üsâme b. Münkız, İbretler Kitabı = Kitabü’l-İtibar: Selahattin Eyyubi’nin Danışmanlarından Emir Üsame’nin Anıları, trc. Yusuf Ziya Cömert, Kitabevi, İstanbul 2015, 5. Baskı, 264 sayfa metin, İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. I, S. I, 2017, s.96-98. 4.3.  “Ramazan Altınay, Emeviler’de Günlük Yaşam” (Ankara 2006), Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı: I, 2016, s. 87-92. 4.4.  “Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri” (Ankara 2001), Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart/2016, Yıl: 3, Sayı: 5 s.139-142. 4.5.  “XI. İslam Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “İslâm Tarihinde Darbeler” Paneli (5-6 Temmuz 2018)”. Kalemname 3 / 6 (Aralık 2018): 299-307. 4.6.  “Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Sempozyumu”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı: I, 2016, s. 83-86. 4.7.  “Geçmişten Günümüze İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Arayışı”, İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VIII: Uluslararası İlamer Öğrenci Sempozyumu Bildirileri, C. 1, Ankara 2019, 326-332. (Müzakere)

5. Atıflar

5.1. Arı, Bülent . “Sosyal Bilimler Araştırmaları İçin Osmanlıca İhtiyacı”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10/2 (Kasım 2019): 136-148.

5.2. Erkoç, Hayrettin. “Ramazan ŞEŞEN. İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı, Bilge Kültür Sanat’ta 1. Basım, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2017, ss. 304”. Journal of Old Turkic Studies , 2/1 (2018) , 134-140.

5.3. Kartal, Fatma. “Hz. Peygamber (Sav)’in Seyahat Hayatı”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019.

5.4. Yıldırım, Büşra, “Hz. Peygamber Döneminde Hacamat Kültürü”. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019.

5.5. Temir, Hakan. “Arap Yarımadasında Kabile Hayatı”. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2019.

5.6. Galiyeva, Toleuzhan. “İslâm Hukukunda Kadınların Mahremsiz Olarak Hac ve Umre İbadeti”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018.

6. Verdiği Dersler

2019-2020 Yılı: Siyer – İslam Tarihi II, Türk İslam Edebiyatı, Arapça

2018-2019 Yılı: İslam Sanatları Tarihi

7. Dergi Hakemlikleri

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

EskiYeni Dergisi

Kalemname

8. Akademik ID
OrcID: 0000-0002-7125-8995
ResearcherID: S-3350-2017
Academia.Edu: İlyasUçar
Google Akademik: İlyas Uçar
Dergipark: @ilyasucar
Researchgate: İlyas Uçar

9. Teknik Bilgi ve Beceriler
Word, Excel, Joomla, WordPress, Html5, Photoshop, Powerpoint, Dreamwever, Css3

10. Aldığı Sertifikalar
2018 – Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Çalıştayı
2018 – Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)
2018 – EBSCOhost Databases and Services Training
2017 – Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP)
2016 – DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri

11. Proje ve Çalışmalar
11.1.  islamtarihikaynaklari.com websitesi Yöneticilik ve Editörlüğü
11.2.  ilyasucar.com websitesi Yöneticilik ve Editörlüğü
11.3.  28.000 kişilik Facebook İslam Tarihi Kaynakları Grubu Yöneticiliği.
11.4.  Kalemname Dergisi Editör Yardımcılığı.
11.5.  EskiYeni Dergisi Alan Editörlüğü.
11.6.  Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi (BAP Destekli)
11.7.  Türkiyede Siyer Eğitimi Sorunları ve Çözümleri Projesi (Diğer Ulusal Kuruluşlar Tarafından Destekli)

4
Kimler Neler Demiş?

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Şaban ALTINSUYUİlyas UÇARZeliha Özdemir Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Zeliha Özdemir
Ziyaretçi
Zeliha Özdemir

hocam Allah sizden razı olsun

Şaban ALTINSUYU
Ziyaretçi
Şaban ALTINSUYU

s.a.
Hocam daha önceki format çok güzeldi. Dini ilimler konusundaki klasik kaynaklar orijinal metinleriyle veriliyordu. Yine böyle bir link açsanız olmaz mı ? Teşekkürler.