eṭ-Ṭabaḳātü’l-kübrâ – İbn Sa’d

106

İbn Sa’d‘a ait “eṭ-Ṭabaḳātü’l-kübrâ” adlı eser, İbn İshak’ın İbn Hişâm yoluyla günümüze ulaşan es-Sîretü’n-nebeviyye’siyle Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meġāzî’sinden sonra Hz. Peygamber’in hayatı ve şahsiyeti üzerine kaleme alınmış elde mevcut eserlerin üçüncüsüdür. Günümüzde yapılan pek çok araştırmanın en temel kaynağı sayılan bu eserin daha önceki eserlerden en önemli farkı, Hz. Peygamber’in Tevrat ve İncil’deki sıfatlarıyla başlayıp arkasından onun ahlâkî ve şahsî özellikleri, konuşma, yürüme, giyinme, yeme içme gibi daha sonraki dönemlerde delâilü’n-nübüvve, alâmâtü’n-nübüvve ve şemâil kitaplarında işlenecek olan konulara yer vermesidir.

Siyer yayınları tarafından 2014 yılında 11 cilt halinde Türkçe olarak basılan eserin son cildi kadın sahâbîlere ayrılmıştır.

İndirmek için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here