Dr. İlyas UÇAR

Hugh Kennedy’nin “Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus” kitabı artık Türkçe

Ortaçağ Tarihi Profesörü Hugh Kennedy’nin Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus kitabı, Ayşenur Demir’in Endülüs: Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi şeklindeki çevirisiyle artık Türkçe okunabilecek. Dergah yayınlarından çıkan kitap 334 sayfa.

Hugh Kennedy’nin bu kitabı, İber yarımadasının Müslümanların egemenliğindeki kısmı olan Endülüs’ün siyasi tarihini, 711’deki ilk Müslümanların gelişinden 1492’de son bağımsız Müslüman güç olan Gırnata (Granada) Krallığı yıkılına kadar geçen süreci anlatıyor.Hanedan aileleri, onların kökenleri, en güçlü destekçilerinin kim olduğu, gücü ele almak için kullandıkları gerekçeler ve meşrulaştırma çabalarının yanında yerel elitlerin ve baskı gruplarının yapılarının ve güçlerinin incelendiği bu eserde, Endülüs’ün entelektüel ve kültürel tarihinden ancak siyasi gelişmeleri etkiledikleri oranda bahsedilmiştir.

Kitap, Kurtuba Halifesi ve Gırnata Krallığı gibi bilinen konuların yanı sıra kıyıda kalmış ancak önem arz eden konuları da (Muvahhidler ve Murabıt Devletleri gibi) ele alıyor. Doğrudan ve açıklayıcı bir üslupla yazılmış bu eser, döneme ait önemli kaynakların çevirilerini de içeriyor.

Yale Üniversitesi’nden Ücretsiz Ortaçağ Kursu (The Early Middle Ages, 284–1000)

İlgilenenler için incelenebilecek bir paylaşımda bulunmak istiyorum.

Yale Üniversitesi tarafından Prof. Paul Freedman başkanlığında Ortaçağ’ın 284-1000 yıllarını kapsayan ücretsiz kurs (Open Yale Course), eminim araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin ilgisini çekecektir.

Kursun konuları arasında Avrupa’nın Hristiyanlığa dönüşümü, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı, İslam’ın ve Arapların yükselişi, “Karanlık Çağlar”, Charlemagne ve Carolingian rönesansı ile Viking ve Macar istilaları yer almaktadır.

Haftada iki kez 50’şer dakikalık dilimlerle ders olarak öğrencilere verilen bu kursun materyallerinden faydalanmak istiyorsanız lütfen bu linke tıklayınız.

Video olarak tüm oturumları seyretmek istiyorsanız işte size hazır liste:

Lecture 1 Course Introduction: Rome’s Greatness and First Crises
Lecture 2 The Crisis of the Third Century and the Diocletianic Reforms
Lecture 3 Constantine and the Early Church
Lecture 4 The Christian Roman Empire
Lecture 5 St. Augustine’s Confessions
Lecture 6 Transformation of the Roman Empire
Lecture 7 Barbarian Kingdoms
Lecture 8 Survival in the East
Lecture 9 The Reign of Justinian
Lecture 10 Clovis and the Franks
Lecture 11 Frankish Society
Lecture 12 Britain and Ireland
Lecture 13 Monasticism
Lecture 14 Mohammed and the Arab Conquests
Lecture 15 Islamic Conquests and Civil War
Lecture 16 The Splendor of the Abbasid Period
Lecture 17 The Crucial Seventh Century
Lecture 18 The Splendor of Byzantium
Lecture 19 Charlemagne
Lecture 20 Intellectuals and the Court of Charlemagne
Lecture 21 Crisis of the Carolingians
Lecture 22 Vikings / The European Prospect, 1000

Tarih Nedir?

Mevcut bilgi ve birikimimiz tarihin tarih boyunca farklı şekillerde formüle edildiğini göstermektedir.
Çoğunlukla geçmişle ilgili bir kavram olarak insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalı kabul edilen tarih, ayrıca bazen bugün bazen de yarın ile ilintilendirilebilmektedir.

Bu başlık altında özellikle Edward Hallet Carr’ın aynı soruya cevap aradığı kitabından tarih tanımlarını paylaşmak istiyorum. Çünkü “Tarih Nedir?” adlı çalışma dünya çapında tarih ve tarih felsefesi alanında büyük ufuklara kapı aralamıştır. Seviyesi ne olursa olsun tüm okur kitlesine hitap etme özelliğinde olan “Tarih Nedir?”, Carr’ın zaman zaman verdiği konferansların bir denemesinden oluşan bir yöntembilim çalışması olma özelliğini taşımaktadır. Yazar, tarihin ne olduğunu irdelediği kitabında, farklı tarih tanımlarına yer verirken, okurlarına kendine özgü bir tarih felsefesi armağan etmektedir.

 • Nasılsa öyle gösterilendir.
 • Doğrulanmış bir olgular kümesidir.
 • Tarih olguları, herhangi bir tarihçi için, kendisi onları yaratıncıya kadara varolmazlar.
 • Tarihi üstünde çalıştığı düşüncenin, tarihçinin zihninde yeniden oluşmasıdır.
 • Tarihçilerin yaşantısıdır. Tarihçiden başkası onu yapamaz.
 • Tartışmalı olgularca çevrelenmiş yorum çekirdeğidir.
 • Tarihçinin yaptığı şeydir.
 • İstediğimiz her kelimeyi yazabileceğimiz, bir çocuğun harf kutusudur.
 • Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogtur.
 • Bir dönemin öbüründe kayda değer bulduklarını yazımıdır.
 • Tarihi anlamlılık terimleriyle yapılan bir seçme sürecidir.
 • Gerçekliğe yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda nedensel yaklamışların seçmeci bir sistemidir.

Tarih ve  İslam Tarihi, Kültür, Medeniyet, Coğrafya Dergileri

Tarih ve  İslam Tarihi, Kültür, Medeniyet, Coğrafyası hakkında makale sunan kitaplar hakkında daha önceden bir araştırma notu eklemiştim. Ancak zaman zaman makalelere ulaşmak noktasında zorluklar yaşandığını gördüm. Bu yüzden makalelere online ulaşabileceğiniz dergileri de sizlere kolaylık olması amacıyla liste halinde sunmak istedim.

 1. İstem Dergisi: http://www.istem.org/tr/default.asp
 2. Usûl Dergisi: http://www.usuldergisi.com
 3. İslam Araştırmaları Dergisi – İSAM: http://dergipark.gov.tr/isad
 4. Milel ve Nihal Dergisi: http://www.milelvenihal.org/milel-ve-nihal-dergisi.html
 5. Marmara İlahiyat Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/maruifd
 6. Darulfunun İlahiyat Dergisi: http://dergipark.gov.tr/darulfunun
 7. İlahiyat Tetkikleri Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/ilted
 8. Ankara İlahiyat Fakültesi: http://dergipark.gov.tr/auifd
 9. Uludağ İlahiyat Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/uluifd
 10. Wittenberg University:http://www5.wittenberg.edu/academics/hist/archive.html
 11. The Medieval History Journal: http://mhj.sagepub.com/content/by/year
 12. Tarih Okulu Dergisi: http://www.johschool.com/OncekiSayilar.aspx
 13. Tarih İncelemeleri Dergisi: http://www.egeweb2.ege.edu.tr/tid/onceki_sayilar.htm
 14. The Medieval History Journal: http://mhj.sagepub.com/content/by/year
 15. Digital Commons Network:http://network.bepress.com/arts-and-humanities/history/
 16. Washington University: http://openscholarship.wustl.edu/do/discipline_browser/articles?discipline_key=489
 17. World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC):http://www.ilyasucar.com/kitap/diger-kaynaklar/103-web-siteleri/410-world-journal-of-islamic-history-and-civilization-wjihc.html
 18. Cambrige: http://journals.cambridge.org/action/login
 19. Oxford: http://www.oxfordjournals.org
 20. Jstor: www.jstor.org
 21. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi: http://itobiad.com
 22. İslam Medeniyeti Dergisi: İlk olarak Ağustos 1967’de yayımlanmıştır. 5 yayın dönemi dâhilinde, Eylül 1982’ye kadar yayımlanmış, 44 sayı basılmıştır. İslam Medeniyeti mecmuası, en başta öğrencilerin gayretiyle, daha sonra ilahiyat fakültelerine dönüştürülecek olan Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu adına çıkarılan bir dergidir.: http://idp.org.tr/dergiler/islam-medeniyeti
 1. Malezya İslam Üniversitesi Makale veritabanı: http://irep.iium.edu.my/
 2. Bilimname Dergisi: http://www.bilimname.com.tr
 3. Dokuz Eylül İlahiyat Fakültes Dergisi: http://dergipark.gov.tr/deuifd
 4. Türk-İslam Araştırmaları Dergisi: http://www.tidsad.com/OncekiSayilar.aspx
 5. Selçuklu Araştırmaları Dergisi: http://usad.selcuk.edu.tr/usad/issue/archive
 6. Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi: http://www.hadisvesiyer.info/sayilar
 7. History Studies: http://www.historystudies.net
 8. Tarih Okulu: http://www.johschool.com/Anasayfa.Aspx
 9. Journal of Near Eastern Studies:https://www.journals.uchicago.edu/toc/jnes/current

Hazırlayan: Dr. İlyas UÇAR

Güncelleme: 04.03.2019

Kitâbü’l-Kariyer: Lisansüstü Eğitim Yapmak İsteyenlere Yol Haritası

Bana da çok sık sık sorulan bir sorudur: “Lisanüstü Eğitim (y. lisans, doktora) yapmak istiyorum, hocam ne yapmalıyım?

Elimizden ve dilimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Prof. Dr. Adnan Demircan bu tip sorular için güzel bir yol haritası hazırlamış. Akademik yolculuğa çıkmak isteyenler bu yazıyı dikkatlice okusun:

Birinci Aşama:
1. Önce neden lisansüstü eğitime devam etmen gerektiğini, bunun senin hedeflerine uygun olup olmadığını iyice düşün.
2. Lisansüstü eğitimin meşakkatli bir iş olduğunu, seni birçok zevkinden mahrum edebileceğini unutma.
3. Eğitimini tamamlasan dahi alacağın diplomanın işe yarayacağından çok emin olma. Son dönemlerde üniversiteye adımını atan her öğrenci hemen yüksek lisans yapıyor havalarına giriyor.
4. Hocaların nazı çekilmez. Onları memnun etmek, deveye hendek atlatmaktan zordur.
5. Ücretli bir işin yoksa bu yaşında birkaç yıl daha baba parası yemeye devam edeceksin. Bu işin sonunda baba dayağı yeme ihtimali de var.
6. Hoca ile her görüştüğünde sana bir sürü kitap adı söyler, bunları okuman lazım diyerek yönlendirir. Kendisi okumasa da senden sürekli okumanı ister. Çaresiz harçlığını götürüp kitaba verirsin. Kitaba verdiğin parayla yiyemediğim yemekler gözünde tüter.
6. Aylarca göz nuru dökerek hazırladığın tezi Hoca’ya götürürsün, masasında iki sene beklese umurunda olmaz. Gider gelirsin, sonunda Hoca’yı bıktırırsın. Sen ondan, o senden bıkar.
Bütün bunlara rağmen hala Yüksek Lisans yapmaya kararlıysan yazının devamını oku. Vazgeçtiysen karar vermenin dayanılmaz hafifliğini yaşa, kalk kendine bir kahve yap ve face’de sörfe devam et.

İkinci Aşama:
1. Madem hala devam etmek istiyorsun, o zaman kendine bir alan belirle.
2. Alanını belirlerken iyi düşün, sonra karar ver. Maymun iştahlı ve kararsız olma. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir (Not: Öyle olduğunu zannetmiyorum, ama bu satırları yazarken bu söz de aklıma geldi, yazdım.)
3. Alanla ilgili olarak kendini yetiştirmek için yatay ve dikey okumalar yap. Alanınla ilgili daha fazla okuma yaparken, diğer alanlarla ilgili okumalara da devam et.
4. Lisansüstü eğitim yapmak istediğin alanın Hocalarını ziyaret ederek onlardan tavsiyeler al (Tabii onları bulabilirsen!). Hocaları seninle kafa bulma zevkinden mahrum etme. Belki bu da güleryüz gibi sadaka hükmüne geçer diye düşün.
5. Ciddi bir inceleme yapmadan kitap almak yerine sana lazım olan ve okuyacağın kitapları satın al. Bir kitabı okumadan ikinci kitabı satın alma. Korkma, memlekette müşterisi en az olan şey kitaptır. Almak istediğin kitabın baskısı bitmeden bulursun. Bulamazsan bile kütüphaneden bulabilirsin.
6. Aklı bir karış havada olan arkadaşlarını yavaş yavaş değiştir. Okumayı seven, genellikle gözlüklü arkadaşlarla dostluğunu ilerletmeye bak. Okuduğun kitapları onlarla tartış.
7. Herkesin söylediğinin tersini söylemeye çalış. Söylediklerinin ilk defa söylendiği havasını vermeye bak. Bayağı havalı oluyor.

Hala devam etmek istediğinden emin misin? O zaman aşağıdaki satırları da oku, belki işine yarar.

Üçüncü Aşama:
1. İlahiyat alanında uzmanlaşacaksan Arapçayı bilmen gerekir. İyi bir İlahiyatçı olmayı hedeflemişsen bir de İngilizceyi öğrenmelisin. Bu sebeple iki dili de geliştirmek için uzun yıllar sürecek bir eğitime ya da takviye eğitimine başlamalısın. Bunların yanına Farsça, Fransızce ve Almancayı eklersen artık kim tutar seni!
2. Öğrendiğin dört kelimeden sonra dili bildiğin havasını verebilirsin, ancak attığın havayı gerçek zannetmemelisin.

Bu işe baş koydum, devam edeceğim diyorsan, günah benden gitti, son aşamayı da oku o zaman…

Dördüncü Aşama:
1. İyi bir göz doktoru ve fizik tedavi uzmanı ile ahbab olmaya bak. (Gerçi doktorlardan kolay kolay ahbab olmaz, çünkü mesleki yoğunluktan dolayı boşa geçirecek vakitleri yoktur.). İleride gözünün bozulma ve boyun fıtığı olma ihtimalin yüksektir. Bilgisayarın başında saatlerce oturacaksın.
2. Zengin bir kız (kızlar için: koca) bulsan iyi olacak. Bunu beceremediysen kıt kanaat geçinmeyi öğreneceksin.
3. Benim bu konularla işim olmaz, gözüm kariyerden başka bir şey görmez diyorsan, o zaman kesin evde kaldın.

Sonuç:
Bütün şartları kabul ediyorsan en kısa zamanda bir doktora görünsen iyi olur. Doktor sana hasta teşhisi koyarsa hemen tedavi ol. Sağlıklı olduğunu söylerse beni bul. Başına okuyup üfleyeyim.