Son Peygamber Hz. Muhammed Türkçe-Arapça Bakışımlı

0
611

Bugün sizlere üzerinde uzun zamandır (yaklaşık 6-7 yıl) çalışılan ve Türkiye’de belki de bir ilk olma özelliği taşıyan bir kitabı tanıtmak istiyorum.

Değerli hocam Prof. Dr. Eyüp BAŞ‘a ait olan bu çalışma, Grafiker Yayınları tarafından Temmuz 2020 tarihinde ilk baskısı 2000 adet olacak şekilde Ankara’da basılmıştır.

Kitap, İslâm peygamberi Hz. Muhammed (SAS)’i doğru tanımak, onu ve insanlara ulaştırdığı ilahî dinin Kur’ân-ı Kerim’deki mesajlarını doğru anlamanın ilk adımı olarak Türkçe-Arapça bakışımlı olarak tasarlanmış ve Hz. Peygamber’in günümüze kadar milyarlarca insana örnek olmuş hayatını, kronolojik anlatımın tam merkezinde tutarak ve tarihî gerçekliklere uygun olarak yeniden yeni bir üslupla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda kitabı yazma hikayesini Eyüp Baş şu şekilde ifade etmektedir:

Kaleme alacağım siyer-i nebî’de hep düşündüğüm şey, Hz. Muhammed’i anlatımın tam merkezine koymaktı. Çünkü okuduğum, yararlandığım siyerlerde daima uzun bir İslam öncesi dönem anlatımı olur, Hz.Muhammed’in peygamberlik öncesi ve sonrası hayatı araya giren çeşitli tematik anlatımlarla kesilir ve kronoloji kopar, kimi zaman hayatın akışı tamamen durmuş gibi davranılarak ibretlik gelişmeler ve İslâm öğretisi üzerinden nasihatler paylaşılırdı. Saydığım bu yazım tercihlerine kısmen veya hepsine birden sahip olan siyer kitapları vardı. Ama bana göre, söz konusu tercihlerden herhangi birini benimsemeyeni yoktu. Söz konusu düşünce ve kanaatler doğrultusunda bir planlama yaptım. Bu plana göre siyere doğrudan Hz. Muhammed’in doğumu ile başlanıp, ailesi ve hayatının ilk dönemleri ile devam edildi. Onun peygamberlik öncesi hayatının 40 yılı, zaten bölgedeki siyasi, ticari, dinî ve sosyo-kültürel ortamın içerisinde geçtiği için –zaman zaman daha eski tarihlere/dönemlere atıflarda bulunulsa da- ayrıca ve fazlaca uzak geçmişe gidilmedi. İslam öncesi döneme ve cahiliye çağına dair özel bir başlık açılmadı. Mevcut ortam mümkün olduğunca Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgi kurularak eşgüdüm içerisinde verildi. Peygamberliğinin Mekke ve Medine yılları, siyasi-askerî mücadele ile devam eden görünümlerine ek olarak özel hayatının insanî, bireysel, duygusal yönleri ve İslamî kimliğin hayatı kuşatan her bir unsuru göz ardı edilmeden anlatıldı. Geçen yılların sadece seferden sefere koşulan yıllar olmadığı önemsendi. Bazı siyer çalışmalarında görülen toplumun farklı kesimleriyle ilişkiler (Müşriklerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla) müstakil başlıklar altında değil, kronolojik akış içerisinde verildi.

İçeriğe ilişkin sergilenen tavırda, mümkün olduğunca okuyucunun siyerin bütün aşamalarını bildiği ön kabulüyle metin tesisi yapılmadı. Gelişen olay örgülerinin bilgi ve kavramları, anlatım sürecine uygun bir şekilde görseller eşliğinde yayılmaya çalışıldı. Bu noktada karşılaşılan en önemli sorun ise, çok benimsenmiş olmasına rağmen olayların temel kaynaklardaki verilere bağlı kronoloji belirsizliği oldu. Neticede, gerek kronoloji bağlamında gerekse olayların anlatımlarında karşılaşılan ihtilaflı bilgilere gerekmedikçe yer verilmedi. Genel kabul görmüş rivayetlerle yer, zaman, mekan bilgileri ve gelişmelerdeki sebep-sonuç ilişkileri göz ardı edilmeden bir telif oluşturuldu. Bütün bunları yaparken en zor şey ise, az ve öz yazabilmeye çalışmak oldu.

İçindekiler kısmını incelemek buraya tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz