Siyer Çalışmak, Okumak İsteyenlere Kaynak Tavsiyesi

0
1224

İslam Tarihi/Siyer sahasında çalışmak veya Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatını okumak/araştırma isteyen ama belli bir yol takip etmekte zorlanan takipçilerimizden gelen sorulara cevap ve taleplere karşılık olması amacıyla hazırlamış olduğum bu listeyi sizlere takdim etmek istiyorum. Bu listede ilk bölüm özellikle akademik araştırma yapmak isteyenlerin muhakkak okuması ve müracaat etmesi gereken çalışmalardır. 2. bölüm ise araştırmacıların ufkunu genişletecek, onlara yeni perspektifler kazandıracak akademik eserlerden oluşmaktadır. Son bölüm ise genel okuyucuya sade bilgilerle, temel düzeyde siyeri aktaran çalışmalardır.

NOT: İlk bölüde sunduğum eserlerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da barındırdığı bölüm/kısım itibariyle temel siyer kaynağı niteliğindedir.

1.Bölüm: Kaynak Eserler

 1. Sîretü İbn İshâk (Kitabû’l-Meğâzî) – İbn İshak
 2. Sîretü İbn Hişâm (es-Sîretü’n-Nebeviyye) – ibn Hişâm
 3. Kitabu’l-Meğâzî – Vâkıdî
 4. Meğazî Rasulillah – Urve b. Zubeyr
 5. el-Meğâzî – İbn Şihab ez-Zühri
 6. Tabakâtü’l-Kübrâ – İbn Sa’d
 7. Ensâbü’l-Eşrâf – Belâzürî
 8. Tarihu’r-Rusul ve’l-Mulûk – Taberi
 9. es-Sîretü’n-Nebeviyye – İbn Hibban
 10. Târihû Halife b Hayyat – Halife b. Hayyat
 11. Uyûnu’l-Eser: İbn Seyyidi’n-Nas
 12. Zâdu’l-Meâd – İbn Kayyım el-Cevziyye
 13. el-Fusûl fî Sîretü’r-Râsul: İbn Kesir
 14. es-Siretün-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefa
 15. es-Sîre el-Halebiyye – Burhanuddin el-Halebiye
 16. es-Sîretü’n-Nebeviyye -Zehebî
 17. er-Ravżü’l-ünüf fî şerḥi’s-Sîreti’n-nebeviyye li’bni Hişâm – Süheylî

2. Bölüm: Araştırma Eserleri

Bu ana/temel kaynakların yanında ülkemizde son zamanlarda pek çok akademik Türkçe Siyer Kitabı ve Ansiklopedisi yayınlanmıştır. Bu çalışmalara imza atan isimler arasında pek çoğu hala üniversiteler aktif olarak çalışan ve çoğunlukla çalışma alanı siyer/ilk dönem İslam tarihi olan hocalarımızın kitaplarına/makalelerine müracaat edilebilir. Bu hocalarımız dışında araştırmacıların yaygın olarak başvurulabilecek çalışmalar arasında Muhammed Hamidullah’ın “İslam Peygamberi“, Mustafa Asım Köksal’ın “İslam Tarihi Ansiklopedisi“, Philip K. Hitti’nin “Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi” editörlüğünü Vecdi Akyüz’ün yapmış olduğu “Asr-ı Saadette İslam“, editörlüğünü Hakkı Dursun Yıldız’ın yapmış olduğu “Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi” gibi ansiklopediler ile Türkçe ve Türkçe’ye çevrilmiş Siyer Atlasları sayılabilir. Siyer yayınları tarafından basılan 15 ciltlik “İslam Tarihi ve Medeniyeti” ise muhakkak edinilmesi gereken bir çalışmadır.

3. Bölüm: Genel Okuma Eserleri

Bunların yanında hemen hemen herkese hitap eden, çok fazla akademik olmayan ama içeriğiyle okuyucuya siyer ile ilgili güzel bilgiler sunan,  bazı Türkçe/Türkçeleşmiş eserlere de müracaat edilebilir:

 1. Hz. Muhammed’in Hayatı – Martin Lings
 2. İslâm’ın Serüveni – M.G.S Hodgson
 3. İlk Bahar – Wadah Khanfar
 4. Siyer-i Nebi – Sallâbî
 5. İslam Peygamberi – Muhammed Hamidullah
 6. Son Peygamber Hz. Muhammed – Eyüp Baş
 7. Son Peygamber Hz. Muhammed – Şibli Numani
 8. Son Peygamber Hz. Muhammed – Muhammed Ebu Zehra
 9. Siyer-i Nebi – Adem Apak
 10. Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel
 11. Hâtemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı – Ali Himmet Berki
 12. Büyük İslam Tarihi – Abdurrahman Zapsu
 13. Rasûlullah’ın Günlüğü ve Siyer Koronolojisi – Mehmet Apaydın
 14. Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed’in Hayatı (Mekke) – Mevdûdi
 15. Hz. Muhammed’in Hayatında Dersler ve İbretler – Mustafa Sıbai
 16. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı – H. Kâmil Yılmaz
 17. Emsâlsiz Örnek Şahsiyet: Muhammed Mustafa – Osman Nuri Topbaş
 18. Fıkhu’s-Sîre – Ramazan el-Bûtî
 19. Doğumdan Hicrete, Hicretten Vefata Siret – Ali Şeriati
 20. Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek
 21. Rahmet Peygamberi – Ebu’l Hasan Ali Nedvi
 22. Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı – İzzet Derveze
 23. İnsanlık Tarihinin En Büyük Lideri Allah’ın Rasûlü Hz. Muhammed – Sevim Asımgil
 24. Peygamberimiz (s.a.v.), İsmail Özcan
 25. Mekanlar ve Olaylarla Hz. Muhammed’in Hayatı (Mekke-Medine) – Talha Uğurluel
 26. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Muhammed O’nun Peygamberidir – Annemarie Schimmel
 27. Cennetin Gülü Hz. Muhammed (s.a.v.) – Sinan Yağmur
 28. Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı (İki Cilt Bir Arada) – Salih Suruç
 29. Hz. Muhammed – Ünlü Rus Yazarın İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi- – Lev N. Tolstoy
 30. Hz. Muhammed (s)’in Hayatı – Celaleddin Vatandaş
 31. Hz. Muhammed (s.a.v.)Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat – Celal Yeniçeri
 32. Allah’ın kulu ve Resulü Hz. Muhammed – Afzalurrahman
 33. Kâinatın Efendisi Peygamberimiz’in Hayatı (2 cilt) – Salih Suruç
 34. Son Peygamber Hz. Muhammed – Muhammed Ebû Zehra

Not: Liste zamanla güncellenmektedir.

Hazırlayan: İlyas Uçar
09.05.2022

1983 yılında Tokat'ta doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, doktora eğitimini Ankara Yıldırım Bayezit Üniversitesi'nde tamamladı. 2015 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde başladığı akademik hayatına Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak devam etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz