Kitâbu’l-Meğâzî – Vâkıdî

0
36

Vâkıdî’in meşhur eseridir. İslam tarihinin ilk ve en önemli kaynakları arasında yer alan Kitâbu’l-Meğâzî, İbn İshak’ın Meğâzî’sinin ve İbn Sad’ın Tabakat adlı meşhur eserinin temel kaynaklarındandır.

Eser üzerinde A. Von Kremer çalışma yapmış, üçte biri 1856’da Hindistan’da Kalküta’da basılmıştır. J. Wellhausen tarafından hulasa olarak tamamı Almanca’ya tercüme edilmiş, Mohammed in Medina adıyla 1882’de Berlin’de basımı yapılmıştır. Eser tam metin olarak Abbas el-Şibînî tarafından 1948’de Kahire’de, Marsden Johannes’in tahkiki ile 1966 yılında 3 cilt halinde Oxford Üniversite’since neşredilmiş, daha sonra bu baskı Beyrut-1989’da tekrarlanmıştır.

Megaziyi belli bir tertib içerisinde anlatan Vakıdi, hadislerden çok yararlanmıştır.

Kitabı indirmek için tıklayınız

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir