Kitabu’l-Meğâzî (Sîretü İbn İshâk) – İbn İshâk

0
216

İbn İshak’a ait bu eser, müellifi he­nüz hayatta iken büyük bir şöhret kazan­masına, altmışa yakın râvi tarafından ri­vayet edilmesine ve daha sonraki nesil­den on âlimin birer nüshaya sahip olma­sına rağmen bütünüyle günümüze ulaş­mamıştır. İbn İshak’ın el-Meğâzî’si günümüze tam olarak İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-Nebeviyye adlı eseriyle ulaşmıştır. Kitabın orijinali ise eksik nüshalar halinde zamanımıza intikal etmiş ve iki ayrı neşri yapılmıştır. El-Mübtede, El-Meb’as ve el-Megazi diye toplam 3 bölümden oluşan Kitabu’l-Meğâzî’de;

Mübtede: İslam’dan önceki vahyin tarihi,

Meb’as: Peygamber’in Mekke’deki hayatını,

Meğazi: Peygamberin Medine’deki hayatını araştırmaktadır.

İbn Sa’d, ilk defa megâzîyi bir araya toplayan ve bu alanda bir kitap yazan kişinin İbn İshak olduğunu belirtir.

İndirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here