İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

Sunnî Paradigmanın Oluşumunda Şâfiî'nin Rolü

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfMükemmel 
Kitap Adı: Sunnî Paradigmanın Oluşumunda Şâfiî'nin Rolü
Yazarı: M. Hayri Kırbaşoğlu
Sayfa: 279 sayfa
Bitirme Tarihi: 12 Ocak 2008


Özet: Eser çeşitli makalelerden oluşmakta ve İmam Şafiî'nin konumunu, durumunu, eserlerini ele almakta. Kitap içinde yer alan makaleler şunlardan oluşmaktadır:

1. George Makdisi, Şâfi'î'nin Hukuki Teoloji Anlayışı: Usûl-i Fıkh'ın Kökenleri ve Önemi.
2. Wael B. Hallaq, Şâfi'î Hukuk İlminin Başmimarı mıydı?
3. Rıdvan es-Seyyid, Şâfi'î ve er-Risâle (Fıkıh Sisteminin Oluşum Tarihine Bir Bakış - İslam Fıkıh Sisteminin Oluşumuna İlişkin Bir Etüd)
4. Nasr Hâmid Ebû Zeyd, İmam Şâfi'î ve Ortayol İdeolojisinin Tesisi
5. Osman Taştan, Merkezileşme Sürecinde İslam Hukuku: Bölgeselliğe Veda veya Şâfi'î Faktörü.
6. Mehmet Paçacı, İmam Şâfi'î'nin Metodolojisinde Öznenin Rolü: Hermeneutik Bir Eleştiri.
7. Mustafa Öztürk, Kur'an'da Yabancı Kelime Bulunup Bulunmadığı Tartışması ve Şâfi'î'nin Dogmatik Dil (Arapça) Tanımlaması Üzerine.
8. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Şâfi'î'nin er-Risâle'deki Hadisçiliği.
9. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, er-Risâle'nin Şekil ve Muhteva Açısından Eleştirisi

Literatüre alışkın olmayan veya literatür ile hiç bağı olmayan biri için oldukça ağır olabilecek bir eser olan bu kitap içerisinde barındırdığı müellif ve eser isimleri ile de bu alana ait bilgisi olan kişileri bile zorlamakta. Kitap hemen hemen baştan sona İmam Şafiî'nin tabir-i caizse havasını indirmeye çalışmış, bulunduğu konumu yadırgamış ve kendisine diğer ulema tarafından verilen sıfatları abartı görmüştür. Mesela şu pasaj buna güzel bir örnektir:

"Şafiî'nin başarısı çok abartılmamalı. O, şüphesiz, reycilik ve hadisçiliğin bir sentezinin ilk adımını atmış veya daha doğru ifadeyle, önerisini yapmıştır. Fakat bu öneri bir asır sonrasına kadar geçerli hale gelmedi. O yüzden teşekkürü hak eden o değil, İbn Sureyc, Sayrâfî ve Kaffal gibi fakihlerdir. s.72"

Ayrıca dikkatimi çeken diğer husus oryantalistlerin ismi söylenirken ta'zim ifade eden kelimeler kullanması oldu!

İmam Şafiî ve er-Risaleden bahseden makaleler ortak noktası itibariyle İmam Şafiî ve eserinin çok mükemmel olmadığı, erişelemez, eşi benzeri olmayan bir eser olmadığın hatta Fıkıh Usûlünün ilk eseri sayılamayacağını ifade etmeye çalışmışlardır. er-Risalenin içerik olarak eksik ve hatalı olduğunu konularının düzensiz, çelişkili olduğu İmam Şafiînin bu eseri ideolojik bir savunma için yazdığı söylenmekte. Tüm makaleler bir yana son makale ile Kırbaşoğlu adeta bitirici darbeleri vurmuş İmam Şafiî'nin ipini çekip, iskemlesine tekmeyi vurmuştur. Konu konu, cümle cümle kitabı tahlil etmiş ve yanlışlıkları, eksikliklerini, çelişkilerini sıralamıştır. İşte kendisine ait bir pasaj:

"er-Risale sadece ilmi bir endişeyle, sistematik bir eser, mesela bir fıkıh usulü veya adis usulü kitabı olmadığı, bilakis dini düşünce alanında belli bir pozisyonu temellendirmeyi amaçlayan ideolojik bir savunma niteliğinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. s.217"

İnşaallah kitab hakkında yeterince bilgi aktarabilmişimdir. Mevla çok okuyan, anlayan, anladıklarını hayatına yansıtan ve başkalarıyla da paylaşabilen hakiki müminlerden olmayı nasib etsin.

İlyas Uçar - Ebû Rudeyha
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile