İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

Yoldaki İşaretler

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 7
ZayıfMükemmel 

Kitap Adı: Yoldaki İşaretler
Yazarı: Seyyid Kutub
Sayfa: 204 sayfa
Bitirme Tarihi: 8 Ocak 2008


Özet: Daha önceden 2 kez bitirdiğim eseri bu sefer sindire sindire, özümseye özümseye okumaya çalıştım ve yararını gördüm zaten her kitapta oluyor bu 2. okuyuş başka bir hava katıyor esere. Kitabımız 12 başlıktan oluşmaktadır. Sırasıyla

EŞSİZ BİR KUR'AN NESLİ
KUR'AN METODUNUN TABİATI
MÜSLÜMAN CEMİYETİN DOGUŞU VE ÖZELLIKLERI
ALLAH YOLUNDA CİHAD
'LA İLAHE İLLALLAH' HAYAT METODUDUR
KÂİNATIN NİZAMI
İSLAM MEDENİYETİN KENDİSİDİR
İSLAM DÜŞÜNCESİ VE KÜLTÜR
MÜSLÜMANIN MİLLİYETİ AKİDESİDİR
UZUN VADELİ BİR GEÇİŞ DÖNEMİ
İMANIN ÜSTÜNLÜĞÜ
İŞTE YOL BUDUR

İnsanoğlunun niteliğini, özelliğini hayattaki gayelerini, hareketlerinin nasıllığını yaşayacakları, karşılaşacakları tehlikeleri ve bunlara karşı nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiğini güzel bir üslûb ile anlatan Seyyid Kutub tüm bunları ancak Kuranî bir çizgide kalarak koruyabileceğimizi ve gerçek mutluluğa ancak bu şekilde ulaşabileceğimizi söylemektedir. Kitaptan beğendiğim pasajlar ise şu şekilde:


İlk dönemin örnek nesli Kurana kültürü geliştirme, bilgi edinme, haz duyup tatmin olma gibi maksatlarla yaklaşmazlardı. Onlar gerek kendileri ve gerekse içinde yaşadıkları cemiyet hakkında ve bu cemiyet içinde uygulanacak olan hayat tarzının nasıl olması gerektiği hakkında ve bu cemiyet içinde uygulanacak olan hayat tarzının nasıl olması gerektiği hakkında Allahın emrini öğrenmek üzere Kuranı ele alırlardı.

Kur'an Mekke'de inen bölümü Allah elçisine on üç yıl boyunca tek meseleden söz etti. Sunuş biçimi tekrarlanmadan, kesinlikle değişmeyen tek bir meseleden...Kur'ani üslüp her seferinde, bu meseleyi ilk kez dile getiriyormuşçasına yepyeni bir sunuş biçimi ile sunuyordu. Bu temel mesele:

Akide meselesi...
Akide meselesinin başlıca kurallarını 'uluhiyet-ubudiyet' (tanrısallık-kulluk) ve bunların arasındaki ilişki oluşturuyordu.

İslam sadece iki tip toplum tanır: 'İslam Toplumu' ve 'Cahiliyye toplumu'...
Tek medeni toplum ise İslam toplumudur.
Kültür de iki tiptir: İslam kültürü ve Cahiliyye kültürü.
Düzen de iki tiptir: İslam nizamı ve Cahiliyye nizamı

Bu pasajlar kitabın içeriği ve çizgisi hakkında bize oldukça fazla bilgi vermektedir. Mevla çok okuyan, anlayan, anladıklarını hayatına yansıtan ve başkalarıyla da paylaşabilen hakiki müminlerden olmayı nasib etsin.

İlyas Uçar - Ebû Rudeyha

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile