İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

2015 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 32
ZayıfMükemmel 

-2015 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi-

Toplam: 40 Kitap

 1. İslam Tarihi İlk Dönem - Sabri Hizmetli
 2. Hz. Muhammed Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat - Celal Yeniçeri
 3. Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü'l-Meğazi) 1. Cild - Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
 4. Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü'l-Meğazi) 2. Cild - Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
 5. Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü'l-Meğazi) 3. Cild - Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
 6. Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 2. Cild - İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
 7. Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 3. Cild - İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
 8. Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 4. Cild - İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
 9. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi: Muhammed’den Reform Çağına, Mircea Eliade, (Trc. Ali Berktay)
 10. Peygamber ve Dört Halife Döneminde şehir Yönetimi ve Valilik - Ünal Kılıç
 11. İslam Kültür Tarihinde Musiki - Pehlül Düzenli
 12. Tabakâtü'l-Kübrâ 1. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 13. Tabakâtü'l-Kübrâ 2. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 14. Tabakâtü'l-Kübrâ 3. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 15. Tabakâtü'l-Kübrâ 4. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 16. Tabakâtü'l-Kübrâ 5. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 17. Tabakâtü'l-Kübrâ 6. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 18. Tabakâtü'l-Kübrâ 7. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 19. Tabakâtü'l-Kübrâ 8. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 20. Tabakâtü'l-Kübrâ 9. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 21. Tabakâtü'l-Kübrâ 10. Cild - İbn Sa'd (Trc. Musa K. Yılmaz)
 22. İslam'ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri - Eyüp Baş
 23. Gündelik Hayat ve Dinsellik - Necdet Subaşı
 24. el-Mesâlik ve'l-Memâlik (Yollar ve Ülkeler Kitabı) - İbn Hurdâzbih (ö. 300) (Trc. Murat Ağarı)
 25. Son peygamber: Hz. Muhammed'in Hayatı - Kasım Şulul
 26. Taberi Tarihi 1. cild - Taberî
 27. Taberi Tarihi 2. cild - Taberî
 28. İslam Kurumları Tarihi - Eyüp Baş
 29. İslam Dünyasında Depremler ve Algılanış Biçimleri - Nuh Arslantaş
 30. Peygamber Günlerinde Giyim, Kuşam ve Süslenme - Muhittin Uysal
 31. İlk Dönem İslam Tarihinde Haberleşme Yöntemleri - Mehmet Şimşir
 32. Bir Bibliyografik Bibliyografya Denemesi: Katip Çelebi Hayatı, Kişiliği Eserleri ve Keşfü’z-Zünûn’u - İsmail Güleç
 33. Osmanlı Medine’si: XVI. Yy’da Mukaddes Bir Şehrin İdarî, Sosyal ve Ekonomik Yapısı - El-Kabashi
 34. İslam'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri - Ali Osman Ateş
 35. Kütüb-i Sitte (1. Cild) - İbrahim Canan
 36. İslam’da Polis Teşkilatı (Hicri Dördüncü Asrın Sonuna Kadar) - Muhammed Şerif er-Rahmûnî (Çev. Abdulkerim Ünalan)
 37. Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı - Eyüp Baş
 38. Hz. Peygamber'in Yönetimi (et-Terâtibü'l-İdâriyye - 1. Cild) - Kettânî (Çev. Ahmet Özel)
 39. Hz. Peygamber'in Yönetimi (et-Terâtibü'l-İdâriyye - 2. Cild) - Kettânî (Çev. Ahmet Özel)
 40. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (1. Cild)

-2015 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 23 Makale

 1. Hicret Öncesi Medine'de (Yesrib'de) Sosyal ve Dini Hayat - Mustafa SAFA
 2. İbnü'n-Nedîm, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XXI.
 3. Arap Düşünce Tarihinin Ölümsüz Eseri: İbnu’n-Nedîm’in el-Fihrist’i - Muhammed Yûnus el-Huseynî (çev. Eyyüp Tanrıverdi)
 4. Muhammed b. İshâq en-Nedîm ve İslam’ın İlk Dört Asrının Kültür Atlası Sayılan “el-Fihrist”ine Giriş - Dodge, Bayard, (Çev. Halit Furkan Yolcu)
 5. En-Nedîm [İbn al-Nadim] ve el-Fihrist’inin İslam Kültür Tarihindeki Yeri (İslam Kültür Tarihinin Zamansal Haritası - Mehmet Yolcu
 6. Kâtib Çelebi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XXV.
 7. Keşfü'z-Zünûn, Diyânet İslam Ansiklopedisi, C. XXV.
 8. İslamın İlk Devirlerinde Para ve Zekat Nisâbının Hesaplanması, Mehmet Erkal
 9. Bir Künye Unsuru Olarak Arap Kültür ve Edebiyatı’nda Cansız Objeler, Bitkiler, İnsanlar, Fadime Kavak.
 10. Arap Kültüründe Künyeleme Geleneği ve Çöl Faunası Üzerindeki Yansımaları, Fadime Kavak.
 11. Klâsik İslamî Dönemde Güvenlik Güçlerinin Maaş ve Ücretleri - Metin Yılmaz ve Mustafa Zeki Terzi
 12. Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde Bekçilik/Özel Koruma - Metin Yılmaz
 13. Kitâbiyât, DİA, C. XXVI
 14. Kehhâle, Ömer, DİA, C. XXV.
 15. el-A’lam, DİA, C. II.
 16. Zirikli, DİA, C. XXXXIV.
 17. Bağdatlı İsmail Paşa, DİA, C. IV
 18. Keşfü’z-Zünûn, DİA, C. XXV.
 19. İbnü’n-Nedîm, DİA, C. XXI.
 20. Carl Brockelmann - Muhammed Hamidullah - İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi
 21. Brockelman, Carl, DİA, C. VI.
 22. Geschichte der Arabichen Litteratur, DİA, C. XIV.
 23. Geschichte des Arabischen Schrifttums, DİA, C. XIV

Okuduğum kitapların yıllara göre dağılım listesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile