İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

2012 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 53
ZayıfMükemmel 

-2012 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi-

Toplam: 47 Kitap

 1. Kur'an-ı Kerim ve Meali Hakim (6 Kez)
 2. Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı - Osman Nuri Topbaş - Erkam Yayınları
 3. Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı - Halil İnalcık - Timaş Yayınlar
 4. Od - İskender Pala - Kapı Yayınları
 5. İslam Ceza Hukuku - Yaşar Yiğit
 6. Usu'l al-Fıqh (Islamic Jurisprudence)  (İngilizce)  - Shah Abdul Hannan
 7. Religion and Society (İngilizce) - Ali Bardakoğlu - DİB Yayınları
 8. Uncovering Islam  (İngilizce)  - Şaban Ali Düzgün, Eşref Sağlık - DİB Yayınları
 9. Fıkıh Usulü - Hayrettin Karaman - Ahmed Said Matbaası-1964
 10. Hadis Usûlü ve Tarihi - Selman Başaran, M. Ali Sönmez - Uludağ Üniversitesi Basımevi-2001
 11. İslam Hukuk Tarihi - Hayreddin Karaman - İz Yayıncılık-1999
 12. İslam Hukuk Tarihi - Ekrem Buğra Ekinci - Arı Sanat Yayıncılık
 13. el-İhtiyar Metni el-Muhtar (Arapça-Türkçe) - Celal Yeniçeri - Şamil Yayınevi-2010
 14. A Short History of Islam  (İngilizce)  - Sayyid Fayyaz Mahmud - Oxford University-1960
 15. Dini Kavramlar Sözlüğü - İsmail Karagöz - Diyanet İşleri Başkanlığı-2005
 16. Tarih Araştırma ve Yazma Metodu - Tuncer Baykara - Akademi Kitabevi
 17. Tarih Yazıcılık Üzerine - İlber Ortaylı - Cedit Neşriyat-2009
 18. Osmanlı Toplumunda Aile - İlber Ortaylı - Pan-2001
 19. Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını - Filiz Barın Akman - Etkileşim-2011
 20. Osmanlı Müesseseleri Tarihi - Mehmet Ali Ünal - Fakülte Kitabevi-2002
 21. Osmanlı'dan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü - Yıldız Ramazanoğlu - Pınar-2000
 22. Meşâhiru'n-Nisâ I-II. Ciltler - M. Zihni Efendi - Şamil-1982
 23. Osmanlı Kadını: Efsane ve Gerçek - Aslı Sancar - Kaynak-2010
 24. Osmanlılar'da Yüksek Din Eğitim - Hüseyin Atay - Dergah-1983
 25. Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları - Recep Cici - Arasta-2001
 26. Osmanlı Tarihi 1. Cilt - İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Türk Tarih Kurumu-1988
 27. XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde İslâm Hukukçuları - Yusuf Ziya Kavakçı - Sevinç Matbaası - Ankara-1976
 28. Osmanlı'da Kırk Hadis Çalışmaları-1 - Selahattin Yıldırım - Osmanlı Hadis Araştırmaları- İstanbul-2000
 29. Tarih Metodu - Komisyon - Anadolu Üniversitesi Yayınları
 30. İslam Tarihi ve Tarihçileri - Ahmet Emin - Ankara Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Yayınları
 31. How to Study History - Norman F. Cantor, Richard Schneider - 1967
 32. İslam Tarihçiliği Üzerine - Sabri Hizmetli - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları-1991
 33. İslami Tarihçiliğin Doğuşu - Josef Horovitz - Ankara Okulu Yayınları-2002
 34. İslam Tarihinin İlk Kaynakları: Tarih ve Müverrihler - M. Şemseddin Günaltay - Endülüs Yayınları-1991
 35. Amurrular: Araplar'ın En Eski Ataları - Ekrem Memiş, Cemil Bülbül - Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları-2012
 36. İslam Tarih Metodolojisi - R. Stephen Humphreys - Litera Yayıncılık-2004
 37. İslam Tarihi El Kitabı - Editör: Eyüp Baş - Grafik Yayınları-2012
 38. Türk-İslam Tarihine Eleştirel Bir Yaklaşım "Maziden Âtiye" - M. Şemseddin Günaltay, Akçağ-2003
 39. İslam Tarihine Giriş - Muhammed Hamidullah - Beyan-1999
 40. Tevratta Geçen Kavim Adları ve Bunların Eskiçağ Tarihindeki Rolleri - Özlem Deniz - Y. Lisans Tezi, Afyon-2009
 41. İslam Tarihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu - Ankara-2009
 42. Siyer - Muhammed Hamidullah (Çev. Sezai ÖZEL) - Akabe-1988
Toplam: 21 Makale
 1. Some Misconceptions about Women in Islam
 2. The Muslim Women's Dress According to the Quran and Sunnah - Dr. Jamal A. Badawi, Kuwai
 3. Lecture on the Education of Females, George B. Emerson, Boston 1831
 4. İslam Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları, Chikh Bouamrane, (Çvr.: Nesimi Yazıcı)
 5. İslam Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Bakış, Chikh Bouamrane, (Çvr.: Nesimi Yazıcı)
 6. İslam Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis, M. Fuad Sezgin,
 7. İslam Tarihinde Rivayetlerin Değeri, M. Fuad Sezgin, (Tebliğ)
 8. Tarih Yazıcılığında İsnad'ın Kullanılışı ya da Rivayetçi Metod, Ali Çelik
 9. Fil Hadisesi Hakkında Bazı Mülahazalar
 10. Gadir-i Hum Meselesi, İsmail Sofuoğlu
 11. İbn İshak ve Hadis Rivayetindeki Yeri, Abdullah Ünalan
 12. Hz. Muhammed’in Hayatına Dair Arapça Yazılmış Modern Biyografiler, Antonie Wessels (Çev.: İlhami Oruçoğlu)
 13. Cahiliyye Kelimesinin Mana ve Menşei, Nafiz Danışman
 14. Tarih-Mekan İlişkisi: Uhud Savaşı’nın Mekanı Üzerine Bazı Mülahazalar, Fatih Erkoçoğlu
 15. Hz. Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi, Ramazan Boyacıoğlu
 16. Hz. Muhammed’in Necranlı Hristiyanlarla Görüşmesi ve Mübâhele, Mustafa Fayda
 17. Hz. Muhammed’in Vefatından Sonraki Hilafet Tartışmaları, Mehmet Atalan
 18. Risalet Öncesinde Arap Yarımadasındaki Dinler ve Bir Peygamber Beklentisi, Sıddık Ünalan
 19. İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler, Nisar Ahmed Faruki, (Çev.: Muhittin Kapanşahin)
 20. Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları, Mustafa Fayda
 21. Câhiliyye ve Hz. Peygamber Döneminde Çok Kadınla Evlilik, Adnan Demircan

 

Okuduğum kitapların yıllara göre dağılım listesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile