İlyas Uçar Kimdir?

1
231

1983 yılında Tokat’ta doğdu.

Yükseköğrenimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2009 yılında “Yolculukta Namazın Kısaltılması” adlı çalışmasıyla tamamladı.

2012 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ) Anabilim Dalında Doktoraya başladı. “Hz. Peygamber Dönemi Medine’de Gündelik Hayat” konulu teziyle Ocak 2019’da doktor oldu.

17.08.2015 tarihinden itibaren Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görevini sürdürem Uçar, 23.08.2019 tarihinde Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Blim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır.

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans İlahiyat İstanbul Üniversitesi

2002-2006

Y. Lisans Temel İslam Bilimleri İstanbul Üniversitesi

2006-2009

Doktora Tarih (Ortaçağ) A. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2012-2019

 

1. Kitap:
1.1. Hz. Muhammed Zamanında Medine’de Gündelik Hayat -Mekânın Üretimi, Fecr Yayınevi, Ankara 2019.

2.      Makaleler
2.1. “Bir Berberî Hanedânlık: Muvahhidler (1147-1229)”. Kalemname. Sayı: 4/7 (Temmuz 2019): 49-64.2.2. “Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm” Amasya İlahiyat Dergisi. Sayı: 12 Yıl: 2019, 357-372. 2.3. “Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 46 Yıl: 2019, 173-187. 2.4. “Yesrib’ten Medîne’ye: Zaman ve Mekân Boyutuyla Bölgeye Bir Bakış” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 12 Sayı: 62 Yıl: 2019, 435-442. 2.5. “Hz. Peygamber Zamanında Medîne’de Ortaya Çıkan Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri” Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C. 4 S. 8, 2017, 196-218. 3.    Tebliğler
3.1. “Hz. Muhammed ve Politik Dil: Hilf, Muahât ve Medine Vesikası”, I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu: Din, Dil ve İletişim, 10-12 Ekim 2019, Eskişehir.

3.2. “Osmanlı Medreselerinde İslam Tarihi Eğitimi ve Okutulan Ders Kitap Örnekleri”, Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Nisan 2016, Kırıkkale. 4.    Tanıtım ve Değerlendirmeler
4.1.  “Sophie Desplanques, Antik Mısır”, (Ankara-2006), Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. II, Sayı: III, 2017, s. 161 – 164. 4.2.  Üsâme b. Münkız, İbretler Kitabı = Kitabü’l-İtibar: Selahattin Eyyubi’nin Danışmanlarından Emir Üsame’nin Anıları, trc. Yusuf Ziya Cömert, Kitabevi, İstanbul 2015, 5. Baskı, 264 sayfa metin, İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. I, S. I, 2017, s.96-98. 4.3.  “Ramazan Altınay, Emeviler’de Günlük Yaşam” (Ankara 2006), Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı: I, 2016, s. 87-92. 4.4.  “Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri” (Ankara 2001), Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart/2016, Yıl: 3, Sayı: 5 s.139-142. 4.5.  “XI. İslam Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “İslâm Tarihinde Darbeler” Paneli (5-6 Temmuz 2018)”. Kalemname 3 / 6 (Aralık 2018): 299-307. 4.6.  “Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Sempozyumu”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı: I, 2016, s. 83-86. 4.7.  “Geçmişten Günümüze İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Arayışı”, İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VIII: Uluslararası İlamer Öğrenci Sempozyumu Bildirileri, C. 1, Ankara 2019, 326-332. (Müzakere)

5. Akademik ID
OrcID: 0000-0002-7125-8995
ResearcherID: S-3350-2017
Academia.Edu: İlyasUçar
Google Akademik: İlyas Uçar
Dergipark: @NeoCaesarea
Researchgate: İlyas Uçar

6. Teknik Bilgi ve Beceriler
Word, Excel, Joomla, WordPress, Html5, Photoshop, Powerpoint, Dreamwever, Css3

7. Sertifikalar
2018 – Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Çalıştayı
2018 – Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)
2018 – EBSCOhost Databases and Services Training
2017 – Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP)
2016 – DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri

8. Proje ve Çalışmalar:
8.1.  islamtarihikaynaklari.com web sitesi Yöneticilik ve Editörlüğü
8.2.  ilyasucar.com websitesi Yöneticilik ve Editörlüğü
8.3.  28.000 kişilik Facebook İslam Tarihi Kaynakları Grubu Yöneticiliği.
8.4.  Kalemname Dergisi Editör Yardımcılığı.
8.5.  EskiYeni Dergisi Alan Editörlüğü.
8.6.  Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi (BAP Destekli)
8.7.  Türkiyede Siyer Eğitimi Sorunları ve Çözümleri Projesi (Diğer Ulusal Kuruluşlar Tarafından Destekli)

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Zeliha Özdemir Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Zeliha Özdemir
Ziyaretçi
Zeliha Özdemir

hocam Allah sizden razı olsun