Anasayfa

[row]
[column width_md=”8″]
[section_title icon=”icon-guest” text=”A LITTLE ABOUT ME | HAKKIMDA”]
[intro]
1983 yılında Tokat’ta doğdum.
2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldum.
2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalında doktorasını tamamladım.
2019 yılından beri Amasya Üniversitesi’nde (Dr. Öğretim Üyesi) görev yapmaktayım.
I was born in 1983 in Tokat/Turkey.
In 2006, I graduated from Istanbul University Faculty of Theology.
In 2019, I graduated from Ankara Yıldırım Beyazıt University, Institute of Social Sciences, Department of History (Mediavel History).
I have been working at Amasya University (Assistant Professor) since 2019.
[/intro]
[/column]

PAPERS | MAKALELER

2019

“Bir Berberî Hanedânlık: Muvahhidler (1147-1229)”. Kalemname. Sayı: 4/7 (Temmuz 2019): 49-64.

2019

“Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm”. Amasya İlahiyat Dergisi. Sayı: 12 (Haziran 2019): 357-372.

2019

“Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 46 (Haziran 2019): 173-187.

2019

“Yesrib’ten Medîne’ye: Zaman ve Mekân Boyutuyla Bölgeye Bir Bakış”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi., Sayı: 12/62 (Şubat 2019): 435-442.

2017

“Hz. Peygamber Zamanında Medîne’de Ortaya Çıkan Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri”. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi., Sayı: 4/8 (Eylül 2017): 196-218.

PROCEEDINGS | BİLDİRİ-TEBLİĞLER

 

2017

“Osmanlı Medreselerinde İslam Tarihi Eğitimi ve Okutulan Ders Kitap Örnekleri”, Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Nisan 2016, Kırıkkale.

BOOK REVİEWS | KİTAP İNCELEMELERİ

2017

“Sophie Desplanques, Antik Mısır”, (Ankara-2006), Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. II, Sayı: III, 2017, s. 161 – 164.

2017

Üsâme b. Münkız, İbretler Kitabı = Kitabü’l-İtibar : Selahattin Eyyubi’nin Danışmanlarından Emir Üsame’nin Anıları, trc. Yusuf Ziya Cömert, Kitabevi, İstanbul 2015, 5. Baskı, 264 sayfa metin, İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. I, S. I, 2017, s.96-98.

2016

“Ramazan Altınay, Emeviler’de Günlük Yaşam” (Ankara 2006), Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı: I, 2016, s. 87-92.

2016

“Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri” (Ankara 2001), Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart/2016, Yıl: 3, Sayı: 5 s.139-142.

OTHERS | DİĞER FAALİYETLER

2019

“The Production of Space: Everyday Life in Medina in The Period of The Prophet Muḥammad (PhD. Dissertation) | Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne’de Gündelik Hayat (Doktora Tezi)”. Ulum. Sayı: 2/1 (Temmuz 2019): 197-201.

2018

“XI. İslam Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “İslâm Tarihinde Darbeler” Paneli (5-6 Temmuz 2018)”. Kalemname 3 / 6 (Aralık 2018): 299-307.

2016

“Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Sempozyumu”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, C. I, Sayı: I, 2016, s. 83-86

[column width_md=”4″]
[section_title icon=”icon-chat” text=”LET’S SOCIALIZE | BENİ TAKİP EDİN”][DISPLAY_ACURAX_ICONS]
[section_title icon=”icon-twitter” text=”MY LATEST TWEETS | SON TWEETLERİM”]
[latest_tweets username=”ilyasUcar” count=”10″ retweets=”Yes”]
[/column]
[/row]
[section_title icon=”icon-guest” text=”MY PUBLICATIONS | YAYINLARIM”]
[section_title icon=”fa-magic” text=”MY IDENTITIES | KİMLİKLERİM”]
[column width=”6″ width_md=”3″]
[service color=”color1″ icon=”fa-font”]

ACADEMICIAN | AKADEMİSYEN

I teach in higher education institutions, research and contribute to the field with my original research.
[/service]
[/column]
[column width=”6″ width_md=”3″]
[service color=”color2″ icon=”fa-code”]

WEB DESIGNER | WEB TASARIMCI

I can design beautiful web sites. I would be very pleased to deal with codes and design.
[/service]
[/column]
[column width=”6″ width_md=”3″]
[service color=”color3″ icon=”icon-layers-alt”]

ARCHIVIST | ARŞİVCİ

I especially like digital book archiving. I try to expand my archive at every opportunity.
[/service]
[/column]

Akademik ID

OrcID: 0000-0002-7125-8995
ResearcherID: S-3350-2017
Academia.Edu: İlyasUçar
Google Akademik: İlyas Uçar
Dergipark: @NeoCaesarea
Researchgate: İlyas Uçar