eṭ-Ṭabaḳātü’l-kübrâ – İbn Sa’d

0
1258

İbn Sa’d‘a ait “eṭ-Ṭabaḳātü’l-kübrâ” adlı eser, İbn İshak’ın İbn Hişâm yoluyla günümüze ulaşan es-Sîretü’n-nebeviyye’siyle Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meġāzî’sinden sonra Hz. Peygamber’in hayatı ve şahsiyeti üzerine kaleme alınmış elde mevcut eserlerin üçüncüsüdür. Günümüzde yapılan pek çok araştırmanın en temel kaynağı sayılan bu eserin daha önceki eserlerden en önemli farkı, Hz. Peygamber’in Tevrat ve İncil’deki sıfatlarıyla başlayıp arkasından onun ahlâkî ve şahsî özellikleri, konuşma, yürüme, giyinme, yeme içme gibi daha sonraki dönemlerde delâilü’n-nübüvve, alâmâtü’n-nübüvve ve şemâil kitaplarında işlenecek olan konulara yer vermesidir.

Siyer yayınları tarafından 2014 yılında 11 cilt halinde Türkçe olarak basılan eserin son cildi kadın sahâbîlere ayrılmıştır.

İndirmek için tıklayınız

1983 yılında Tokat'ta doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, doktora eğitimini Ankara Yıldırım Bayezit Üniversitesi'nde tamamladı. 2015 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde başladığı akademik hayatına Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak devam etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz