Dervişler, Fakihler, Gaziler: Erken Osmanlı Döneminde Dini Zümreler (1300-1400)

0
442

Mart ayında raflarda yerini alacak yeni bir çalışma:

Dervişler, Fakihler, Gaziler: Erken Osmanlı Döneminde Dini Zümreler (1300-1400)

Daha önceleri “Dervişler ve Sufi ÇevrelerKlasik Çağ Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Şahsiyetler” adlı kitabıyla tanıdığım Prof. Dr. Haşim Şahin‘in Osmanlı dönemi sosya-kültürel hayatına katkı sağlayan bu ikinci kitabında Türklerin İslam dinini kabul ettikleri dönemden itibaren, sufîlerin Türk devletleri içerisindeki faaliyetlerine, Türk hâkimiyet sahasında oluşan sufî ekollere, Türk sufîliğini etki altında bırakan önemli mutasavvıflara, Selçuklu, Anadolu Selçuk­lu ve beylikler döneminde merkezî iktidar ile sufî çevre ilişkilerini ele aldığı ifade edilmektedir.

Kitabı ilk gördüğümde doğal olarak ilk dikkatimi çeken gazilerin de dini bir zümre olarak ele alınmasıydı. Çünkü dervişler ve fakihler zaten ilk olarak akla gelen gruplardı. Kitap hakkında Haşim hocam ile görüşmeler yaptıktan sonra gazilerin de özellikle savaş ve fetihlerde din unsurunu öne çıkarmaları bağlamında dini zümre olarak ele alındığını öğrendim…

6 Martta çıkması planlanan kitabı ben de merakla bekliyor, hocamıza ve ilim dünyasına hayırlı/bereketli olmasını temenni ediyorum.

Tanıtımdan

Os­manlı Beyliği’nin kurulduğu dönemde etkili olan Türkmen gruplarının muhtemel göç güzergâhındaki coğrafyanın dinî hareketliliğini, sufîlerin yaşantısını, erken yüz­yıllardan itibaren bu güzergâhta faaliyet gösteren mutasavvıfların ve sufî ekollerin varlığını araştıran Şahin, belki de Osmanlı tarihinin bu en kapalı döneminin derli toplu bir analizini yapıyor.
 
“Türklerin İslam’ı kabul edip benimsemesinde ticarî ve siyasî ilişkilerin yanı sıra, Türk geleneğindeki alplık motifi ile İslam’daki eren-evliyâ inancı gibi İslam diniyle eski Türk dini arasındaki benzerlikler ve Türk toplumu arasında yayılan Budizm’in de etkisi olmuştur. Bu etkileşim, Müslüman Türklerin kullandıkları bazı kelimelerde yahut bazı geleneklerinde bariz bir şekilde kendisini göstermektedir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz