İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

Kitap Oku Bölümü

İnsanları erkek ve dişi olarak yaratan Allâh'a hamdolsun. Teblîğ, tefsîr ve tatbîk ederek, İslâm Dini'nin cinsel nitelikli kurallarını bizlere sunan Allâh'ın Resûlü Hz. Muhammed'e salât ve selâm olsun.

"İslâm'a Göre Cinsel Hayat" on yıl kadar önce yazmayı düşündüğüm ve bu

maksadla malzemelerini toplayıp biriktirmeye başladığım bir eserdir. Bu sebeble, kitabın içeriği ve meselelerin yorumlanış tarzı uzun yıllar içinde oluşmuştur.

Gerçeği dile getirmek gerekirse bu kitap; muhtevası, tertibi ve mevzûların işlenişi yönüyle orijinaldir.

***

Araştırmamda Kur'ân ve Sünnet'i esas aldım. Hükme mesned hadislerin seçiminde ileri derecede bir titizlik göstermeye ve aslına sadık kalarak anlaşılır bir dille tercüme etmeye çalıştım. İlgi alanımızı ön plana çıkarmak için de bazı hadislerin tercümesinde takdim ve tehir yaptım.

Kur'ân ve Sünnet'in yorumlanmasında fıkhî mezheplerimizce üzerinde ittifak edilen hususları gözettim. Farklı ictihadlar içinde esas aldığım görüşlerin kaynaklarını da beyan ettim.

Kur'ân ve Sünnet'in doğrudan hükme bağlamadığı hususlarda muhterem müctehidlerimizin görüşlerini araştırmakla ve birinci planda değerlendirmekle beraber, Allah Zülcelâl'in ilham ettiği nükteleri de sunmaktan kaçınmadım.

Kitabı yazarken savunma üslûbundan çok, İslâm'ın yüceliğini dile getirici bir üslûb kullandım.Toplumumuza egemen olan hayat tarzının eğrilerini, İslâm'ın doğrularının açıklanmasına engel görmedim. Batılları iyice gözden geçirmeye çalıştım.

Ama metod olarak kitabımıza yansıtmadım. Ne var ki onları göz önünde bulundurarak, gerekli yorumları içerir bir üslûbla Hakk'ı dile getirmeye çalıştım.

Yazılanlar nasıl karşılanır, nasıl değerlendirilir diye bir endişeye düşmedim. Hakk'ın hâtırını her şeyin üstünde tuttum.

Müsbet bilim verilerinden yararlandıysam da, İslâm'ın doğrularını bilime tasdik ettirme çabası içine girmedim. Ama tabiî kanunları ve İslâmî düstûrları koyanın Allah Zülcelâl olduğuna işaret ederek, İslâm'la müsbet bilim verileri arasında çelişme ve çatışma olamayacağını özellikle vurgulamaya çalıştım.

Bazı eksiklikler elbette görülecektir. Kapsamlı bir mevzûun eksiksiz olarak sunulamayacağının takdir olunacağını ümit ederim. Tenkidlere açığım ve du-âcı olurum. Bu kitab vesilesiyle Rabbimin beni rızasına erdirmesini diliyorum. Davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd ve Sena'dır.

Ali Rıza Demircan - 3 Aralık 1984 - 10 R. Evvel 1405

Başlık Filtresi 
Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Dâimî bekârlık 2483
2 Mazeretsiz sürekli bekârlık haramdır 2162
3 Bekârlığa yapışıp kalan la’netlidir 2126
4 Bekârlıkla ilgili ilâhî ölçüler 2447
5 Bekârlar, şeytanların kardeşleridir 2137
6 Bekârlık ilâhî la’neti mûcibdir 1758
7 İslâm’da bekârlık yoktur 1901
8 Kısırlaşmak-Kısırlaştırmak 1614
9 Hadımlaştırmak 2074
10 İktidarı Yoketmeye Kalkışmak Haramdır 1867
11 Cinsel Hayattan Çekilmek Haramdır 2058
12 Cinsel Eylemler Kaçınılmazdır 2327
13 Kadın Cinselliği 3696
14 Erkeğin Cinselliği 3013
15 Cinsellik ve Cinsel Hayat Üzerine 2645
16 Cinsel Hayat İbâdettendir 2871
17 Allah’ın Resûlü’nün Cinsel Öğretimi 3051
18 Cinsel Öğretim Farzdır 2532
19 İçindekiler 2679