İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

Kitap Oku Bölümü

İnsanları erkek ve dişi olarak yaratan Allâh'a hamdolsun. Teblîğ, tefsîr ve tatbîk ederek, İslâm Dini'nin cinsel nitelikli kurallarını bizlere sunan Allâh'ın Resûlü Hz. Muhammed'e salât ve selâm olsun.

"İslâm'a Göre Cinsel Hayat" on yıl kadar önce yazmayı düşündüğüm ve bu

maksadla malzemelerini toplayıp biriktirmeye başladığım bir eserdir. Bu sebeble, kitabın içeriği ve meselelerin yorumlanış tarzı uzun yıllar içinde oluşmuştur.

Gerçeği dile getirmek gerekirse bu kitap; muhtevası, tertibi ve mevzûların işlenişi yönüyle orijinaldir.

***

Araştırmamda Kur'ân ve Sünnet'i esas aldım. Hükme mesned hadislerin seçiminde ileri derecede bir titizlik göstermeye ve aslına sadık kalarak anlaşılır bir dille tercüme etmeye çalıştım. İlgi alanımızı ön plana çıkarmak için de bazı hadislerin tercümesinde takdim ve tehir yaptım.

Kur'ân ve Sünnet'in yorumlanmasında fıkhî mezheplerimizce üzerinde ittifak edilen hususları gözettim. Farklı ictihadlar içinde esas aldığım görüşlerin kaynaklarını da beyan ettim.

Kur'ân ve Sünnet'in doğrudan hükme bağlamadığı hususlarda muhterem müctehidlerimizin görüşlerini araştırmakla ve birinci planda değerlendirmekle beraber, Allah Zülcelâl'in ilham ettiği nükteleri de sunmaktan kaçınmadım.

Kitabı yazarken savunma üslûbundan çok, İslâm'ın yüceliğini dile getirici bir üslûb kullandım.Toplumumuza egemen olan hayat tarzının eğrilerini, İslâm'ın doğrularının açıklanmasına engel görmedim. Batılları iyice gözden geçirmeye çalıştım.

Ama metod olarak kitabımıza yansıtmadım. Ne var ki onları göz önünde bulundurarak, gerekli yorumları içerir bir üslûbla Hakk'ı dile getirmeye çalıştım.

Yazılanlar nasıl karşılanır, nasıl değerlendirilir diye bir endişeye düşmedim. Hakk'ın hâtırını her şeyin üstünde tuttum.

Müsbet bilim verilerinden yararlandıysam da, İslâm'ın doğrularını bilime tasdik ettirme çabası içine girmedim. Ama tabiî kanunları ve İslâmî düstûrları koyanın Allah Zülcelâl olduğuna işaret ederek, İslâm'la müsbet bilim verileri arasında çelişme ve çatışma olamayacağını özellikle vurgulamaya çalıştım.

Bazı eksiklikler elbette görülecektir. Kapsamlı bir mevzûun eksiksiz olarak sunulamayacağının takdir olunacağını ümit ederim. Tenkidlere açığım ve du-âcı olurum. Bu kitab vesilesiyle Rabbimin beni rızasına erdirmesini diliyorum. Davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd ve Sena'dır.

Ali Rıza Demircan - 3 Aralık 1984 - 10 R. Evvel 1405

Başlık Filtresi 
Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Dâimî bekârlık 2329
2 Mazeretsiz sürekli bekârlık haramdır 2008
3 Bekârlığa yapışıp kalan la’netlidir 1912
4 Bekârlıkla ilgili ilâhî ölçüler 2275
5 Bekârlar, şeytanların kardeşleridir 1912
6 Bekârlık ilâhî la’neti mûcibdir 1609
7 İslâm’da bekârlık yoktur 1771
8 Kısırlaşmak-Kısırlaştırmak 1494
9 Hadımlaştırmak 1902
10 İktidarı Yoketmeye Kalkışmak Haramdır 1721
11 Cinsel Hayattan Çekilmek Haramdır 1878
12 Cinsel Eylemler Kaçınılmazdır 2203
13 Kadın Cinselliği 3450
14 Erkeğin Cinselliği 2805
15 Cinsellik ve Cinsel Hayat Üzerine 2424
16 Cinsel Hayat İbâdettendir 2535
17 Allah’ın Resûlü’nün Cinsel Öğretimi 2820
18 Cinsel Öğretim Farzdır 2325
19 İçindekiler 2503