İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

Arapça Dersleri-12: (Harf-i Cerler)

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 437
ZayıfMükemmel 

İsimlerin önüne gelip, kendilerinden sonra gelen ismin son harekesini kesra (esreli) okuturlar, yani mecrur yaparlar. Harf oldukları için kendi başlarına bir anlam ifade etmezler, ancak isme dahil olduklarında manaya katkıda bulunurlar. Harf-i cerler arapçada çok büyük öneme haizdir hem çok kullanılmakta hem de birçok fiil bu harfler ile 180 derece zıt manalara gelmektedir. O yüzden bu harfi cerler çok iyi ezberlenmelidir. Bu harfi cerler toplam 20 tanedir. İngilizce bilenler bunları in, on, at, since, for, as, from vs. şeklinde düşünürse daha kolay kavrayacaktır.

Okunuş ve yazılışları tüm harf-i cerler aşağıdadır.

ب = bi = ile
من = min = ..den ..dan
إلى = ilâ = ..e ..a
عن = *an = ..den ..dan
على = *alâ = üzerinde, üstünde, üzerine
ل = li = için
فى = fî = içinde, ..de ..da
ك = ke = gibi
حتـَّى = hatta = ..ıncaya kadar
رُبَّ = rubbe = nice
واو القسم - تاء القسم = tâü'l-kasem - vâü'l-kasem = her ikisi de yemin içindir. Vallahi, tallahi gibi...
خاشا - خلا - عدا = *adâ - khalâ - khâşâ = bu üçü ayrıdır ama hepsi de istisna içindir
مُذ = müsz = ..den beri
مُنذ = münszü = ..den beri
لولا = lev lâ = ..masaydı ..meseydi
كَيم = keyme = niçin
لعَلَّ = lealle = umulur ki

ÖRNEKLER

آمنتُ بالله  :ب = (Âmentü billahi) Allaha iman ettim

تبتُ مِن كل ِّ ذنبٍ :من = (Tubtu min külli szenbin) Bütüm günahlarımdan tövbe ettim.

سرت من البصرة الى الكوفة = (Sirtu mine'l Basra ile'l Kûfe) Basra'dan Kufe'ye yürüdüm.

تبتُ إلى الله ِ تعالى :إلى = (tubtu ile'llahi Teala) Allahu tealaya tövbe ettim.

كففتُ عن الحرام :عن = (kufiftu ani'l-harami) Haramdan men olundum.

تجب توبة على كل ِّ مذنب :على = (tecibu tevbeten ala kulli musznibin) Her günahkara tevbe gerekli olur.

أنا عبيدٌ ِلله :ل = (ene ubeydun lillahi) Ben Allahın kucuk bir kuluyum.

المطيع فِى الجنـّـة :فى = (el-muti'u fi'l-cenneti) itaatkar cennettedir.

قوله تعالى ليس كمثله ِ شيئٌ :ك = (Qavlühü Teala leyse kemithlihi şeyün) Allahu Tealanın sözünün hiç bir benzeri misli yoktur.

اعبد الله تعالى حتـَّى الموت :حتـَّى = (e'budullahe Teala hatta'l-mevtü) Allahu Tealaya ölünceye kadar kulluk edeceğim.

رُبَّ تال ٍ يلعنه القرأن :رُبَّ = (Rubbe tâlin yelanühü'l-Quranü) Nice kuran okuyucuları vardır ki, Kuran onlara lanet eder.

تالله ِ لأفعلنّ الفرائض = (Tallahi, le efalenne'l-ferâida) Allaha yemin olsun ki, farzları yerine getirecegim.

وَالله ِ لا أفعلنّ الكبائر = (Vallahi La efalenne'l-kebâira) Allahu Tealaya yemin olsun ki, buyuk günahları işlemiyecegim.

هلك الناس خَاشَا العالم = (Heleke'n-nâsu hâşa'l âlimu) Alim (ler) hariç insanlık helak oldu.

هلك العالمون خَلا العامل ِ بعلمه = (Heleke'l-âlimune khala'l-âmilu bi ilmihi) Alimler helak oldu ancak ilmi işle amel edenler müstesna.

هلك العاملون عَدَا المخلص = (Heleke'l-âmilune ade'l-mukhlisi) (ilmi ile) amel edenler ( de ) helak oldu ancak ihlasli olanlar müstesna.

تبتُ من كلِّ ذنبٍ فعلته مُذ يوم ِ البلوغ = (Tubtu min kulli szenbin fealtuhü musz yevmi'l-bulûği) Yetişkinlik çağıma erdiğim günden beri tüm günahlarımdan tövbe ettim.

تجب الصلوة مُنذ يوم ِ البلوغ = (tecibu's-Salâte münszü yevmi'l-bulûği) Bulug çağından itibaren namaz gerekir.

لولا ك يا رحمة الله لهلك الناس :لولا = (Levlâ ke ya rahmetallahi le heleke'n-nâsu) Sen olmasaydın ey Allahın Rasulu insanlık helak olurdu.

كَيمَ عصيت = (Keyme asayte) Niçin asi oldun

لعَلَّ الله ِ تعالى يغفر ذنبي = (Lealle'llahi Teala yeğfiru szenbî) Umulur ki Allah, günahımı bağışlar.

İlyas Uçar - Evvâh - Ebu Rudeyha
08.10.2011 - 17:00

Önemli not: Kaynak belirtmeden (ç)almak kul hakkına tecavüzdür. Lütfen ilme ve emeğe saygılı olalım.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile