Abbasiler Tarihi

0
627

Abbasiler Tarihi

Asıl adı “el-ʿAṣrü’l-ʿAbbâsiyyü’l-evvel, dirâset fi’t-târîḫi’s-siyâsî ve’l-idârî ve’l-mâlî” olan ve Iraklı tarihçi Abdülazîz b. Abdilkerîm ed-Dûrî (1919-2010) tarafından kaleme alınan çalışma dilimize kazandırıldı. Dûrî, ilmî hayatının ilk döneminde İslâm tarihi ve özellikle İslâm ekonomisi ve sosyal tarihi, daha sonraki dönemlerde tarih felsefesi ve metodolojisi, nihayet Arap milleti ve hüviyetinin teşekkülü üzerine eserler vermiştir. Ülkemizde ise özellikle kurumlar tarihi açısından önemli bir çalışması bulunmaktadır.

İslam Tarihi‘nin 750 yılından sonraki tarihine ışık tutacak bu çalışmanın önemli bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir. Çünkü Miladi 750-1258 yılları arasında hüküm süren Abbâsîler, İslâm tarihinde Osmanlılar’dan sonra en uzun ömürlü hanedandır. İslâm medeniyeti en parlak devrini bu hanedan zamanında yaşamıştır. Abbâsîler uzun müddet siyasî sahada hâkimiyeti ellerinde tutmuşlar ve bir iki fasıla hariç, son günlerine kadar İslâm dünyasının manevî liderliğini de sürdürmüşlerdir. Abbâsî hilâfetinin İslâm tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de büyük bir yeri vardır. Abbâsî Devleti, yaklaşık çeyrek asır devam eden, Emevîlere düşman olan herkesi kendi saflarına katan ve Arap olmayan Müslümanların, özellikle Perslerin ruhlarında geniş etkiler bırakan kapsamlı bir propagandanın sonunda doğmuştur. Kitap bu nedenle Abbasilere ait daveti anlayabilmek için bu çağrının ortaya çıkışını, kullandığı yöntemleri ve propagandasını yaptığı temel esasları araştırmanın yanında, yayıldığı yerleri ekonomik ve sosyal bakımdan incelemek amacıyla Beka Yayınları aracılığıyla kaleme alınmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz