ABBÂD (Bişr)

9

Ar. عبّاد بن بشر

Tam adı, Ebü’r-Rebî‘ (Ebû Bişr) Abbâd b. Bişr b. Vakş el-Ensârî (ö. 13/634)’dir. Medineli Evs kabilesinin Eşheloğulları koluna mensuptur. Abbâd, Medine’de doğmuş ve orada yaşamıştır. Mus’ab b. Umeyr sayesinde müslüman olan Abbâd, yiğitliğiyle ön plana çıktığı gibi zekat memuru (âmil) olarak da görev yapmıştır.

Bir ibare:

وكانَ عَبَّادُ بن بِشْر أَخا كَعْب بن الأَشْرَفِ مِنْ الرِضَاعَةِ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here