Okuduğum Kitapların Yıllara Göre dağılım listesi

0
918

Okumak üzerine hem sosyal medya üzerinden hem de gündelik hayatımda birebir muhabbetlerimden anlaşılacağı üzerine çok dem vuran birisi olduğu için sık sık “Daha çok neler okuyorsunuz?” veya “Ne tip şeyler ilginizi çekiyor?” gibi sorulara muhatap oluyordum. Bu nedenle okumalarımı yıllara göre tasnif edip sizlerle paylaşmak istedim.

2019’da Okuduklarım – Toplam: 19 Kitap
İslam Tarihi ve Medeniyeti Külliyatı (1. cilt)
İslam Medeniyet Tarihi – M. Fuad Köprülü
Sultanın Casusları – Emrah Safa Gürkan
Emeviler – İsmail Yiğit
Tarih Nedir? – E. H. Carr
Tarih Nasıl Yazılır? – Ed. Ahmet Şimşek
Tarih – Herodot
Hz. Muhammed’in Hayatı – Martin Lings
Dönüşüm – Franz Kafka
Bir Ömür Nasıl Yaşanır – İlber Ortaylı
Tarih Peşinde – John Tosh
Tarih ve Tarihçiler – Mark. Gilderhus
Tarih Savunusu – Marc Bloch
Tarih Tetkiklerine Giriş – Langlois-Seignobos
Tarih Yazıcılık Üzerine – İlber Ortaylı
Tarih Üzerine Yazılar – Fernand Braudel
Tarih Tasarımı – R. G. Collingwood
Tarih Felsefesi – Doğan Özlem
Hz. Adem İlk İnsan – Mustafa Erdem

2018’de Okuduklarım – Toplam: 44 Kitap, – 15 Makale
Hadislerle İslam (IV)
Hadislerle İslam (V)
Hadislerle İslam (VI)
Hadislerle İslam (VII)
İlk Dönem İslam Tarihi – Abdulaziz Duri
İlk Vahiy – Şükran Adıgüzel
Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi – Fatımatüzzehra Kamacı
Buhari’nin Kaynakları – Fuad Sezgin
Medine Müdafaası / Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa – İsmail Bilgin
İki Cihan Devleti Arasında Hz. Muhammed (sas.) – Mahmud Esad
Azize’nin Son Günü – Cihan Aktaş
Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
Hayvan Çiftliği – George Orwel
İnsan Ne İle Yaşar – Tolstoy
Başlangıç – Dan Brown
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
Tanrının Tarihi – Karen Armstrong
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu – Stefan Zweig
Melekler ve Şeytanlar – Dan Brown
1984 – George Orwell
Abum Rabum – İskender Pala
İslam Tarih Metodolojisi – R. S. Humphreys
Memlüklü Diplomat: İbn Kesir – Adnan Kara
Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler – Nuh Arslantaş
İslam İktisat Düşüncesi Tarihi – Cengiz Kallek
İslam Peygamberi-I – Muhammed Hamidullah
İslam Peygamberi-II – Muhammed Hamidullah
İslam Tarihinin İlk Yıllarında İskan – Tahsin Koçyiğit
Kur’an Tarihi – Mustafa Öztürk
Malcom X – Alex Haley
Hz. Aişenin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler – Zerkeşi
Yahudi Kültürü ve Hadisler – Hıdır Özcan
Muhammad and Jews – Barakat Ahmad
Kur’an’da İslam Öncesi Kültür – Emrah Dindi
Momo – Micheal Ende
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı-I – İzzet Derveze
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı-I – İzzet Derveze
Keşşaf-I – Zemahşeri
Mekanın Üretimi – Henri Lefebvre
Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar – Komisyon
Kültür ve Gündelik Hayat – Andre Benett
Gündelik Hayatın Eleştirisi-I – Henri Lefebvre
Modern Dünyada Gündelik Hayat – Henri Lefebvre
Gündelik Hayatın Felsefesi – John Roberts

-2018 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi- Toplam: 15 Makale

Din Adamları ve Din Eğitimcilerinin Yetişmesinde Kültür-Sanat Eğitiminin Önemi
İhtikar – DİA
Rüşvet – DİA
Hırsızlık – DİA
Kumar – DİA
Hz. Muhammed’in Ümmî Olması Kur’ân-I Kerîm’in Peyderpey Nâzil Olmasının Hikmetlerinden Biri Midir? Furkân Sûresi’nin 32. Âyeti Bağlamında Müfessirlerin Hz. Muhammed’in Ümmîliği Meselesine Yaklaşımlar – Necmettin Gökkır
Kur’an’da Hz. Peygamberin Beşer ve Ümmî Oluşu – Remzi Kaya
Hz. Peygamber’in Ümmiliği – Ahmet Önkal
Hz. Peygamber’in Ümmiliği Hakkında Bir Tartışma – Abdulvahap Özsoy
Kur’an’da Ümmi Kavramı ve Hz. Peygamber’in Ümmiliği – Ziya Şen
Peygamber Hz. Muhammed’in Okuma-Yazma Bilip Bilmediğine Dâir Rivayetler, Bu Konuda Ebü’l-Velîd El-Bâcî Tarafından Yazılan Risâle – Ramazan Şeşen
Hz. Peygamber’in Ümmiliği Meselesi – Zeynel Abidin Aydın
Ümmî Kavramı ve Hz. Muhammed’in (S.A.S) Ümmîli – Emine Demil
Seleme b. Ekva’ – Dia
Zeyd b. Sâbit – Dia

2017’de Okuduklarım – Toplam: 10 Kitap – 12 Makale

Tarihu Medineti’l-Münevvere – İbn Şebbe (1. cilt)
Tarihu Medineti’l-Münevvere – İbn Şebbe (1. cilt)
Behcetü’n-Nüfûs – Mercâni (1. cilt)
et-Ta’rif – Matarî
Siyeri Farklı Okumak – Mehmet Azimli
Farklı Siyeri Okumak – Şaban Öz
İstiab – İbn Abdilber
Semhudi ve Medine Tarihi – İbrahim Barca
Ahbâru’l-Medine – İbn Zebâle
Hurma Deve Deri – Tahsin Koçyiğit

-2017 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi- Toplam: 12 Makale

Medine’deki Uygulamalarından Hareketle- Hz. Peygamber’in Şehir Tasavvuru Hakkında Bazı Değerlendirmeler – Tahsin Koçyiğit
Hz. Peygamber’in Medine’yi İslamlaştırması ve Hicret Projesi – Mustafa Ağırman
Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine – Adem Apak
Hz. Peygamber ve Çevre Bilinci – Fatih Erkoçoğlu
İbrahim – DİA
Übey b. Kab – DİA
Hilf – DİA
Muahat – DİA
Hz. Peygamber Döneminde Hukuksal Gelişim ve Yargısal Örgütlenme – Hüseyin Vehbi İmamoğlu
Hz. Peygamberin Medine Döneminde tesis ettiği kardeşleştirme projesi – Saffet Sancaklı
İlk İslam Toplumunun İnşa Sürecinde Kardeşlik Projesi – Fatih Açık
Muhacirun-Ensar Kardeşliğinin Serüveni – Mehmet Akbaş

2016’da Okuduklarım – Toplam: 36 Kitap, 13 Makale
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (2. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (3. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (4. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (5. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (6. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (7. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (8. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (9. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (10. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (11. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (12. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (13. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (14. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (15. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (16. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (17. Cild)
Hz. Muhammed’in Başkenti Medine: İslam’ın Doğuşu ve Yayılışı – Faruk Ermemiş
Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafa (1. Cild) – Semhûdî
İslam Peygamberi (1. cild) – Muhammed Hamidullah
İslam Peygamberi (2. cild) – Muhammed Hamidullah
Taberi Tarihi (3. cild) – Taberî
Dürretü’s-Semîne fî Ahbâri’l-Medîne – İbn Neccâr
Siyer Atlası – Sami el-Mağlus
İslam Tarihinde Ensar – Fethullah Zengin
Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Sosyal Yapısı – Mustafa Safa
Dört Halife Dönemi Medine’de Sosyal Hayat – Feyza Betül Köse
Hz. Muhammed Mekke’de – W. Montgomery Watt
Hz. Muhammed Medine’de – W. Montgomery Watt
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (1. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (2. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (3. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (4. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (5. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (6. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (7. Cild)
İslam Tarih Metodolojisi – S. Humpreys

-2016 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi- Toplam: 13 Makale

Hz. Peygamber Döneminde Kadınların El Sanatlarına İlgisi – Metin YILMAZ, Tuğba VELİOĞLU
Hadislerde Hastalık Adları – Veli Atmaca
XIII. Asır Kuzey Afrikasında Haçlı-Türk Mücadeleleri – Necmettin AYAN
Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler – Mefail Hızlı
“Medrese” – Nebi Bozkurt, DİA, s. 323-340
Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler – Mefail Hızlı
Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazetnameler – Hüseyin Atay
Medreselerde Okutulan Manzum Ders Kitapları – Muhittin Eliaçık
Medreselere ve Medreselerin Geçirdiği Safhalara Bir Bakış – M. Asım Köksal
Şemâil Nev‘inin Doğuşu ve Tirmizi’nin Kitâbu’ş-Şemâili – Ali Yardım
Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi’nin Manzum Şema’il-i Şerif Tercümesi – Erdem Can Öztürk
Tercümeden Telife, Osmanlı’dan Günümüze Siyer Yazıcılığında Ne(ler) Değişti? – Berat Açıl
“Kumandan” Olarak Peygamber [Hz.] Muhammed: Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlılar’da Siyer Yazıcılığı – Gottfried Hagen

2015’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 40 Kitap, 23 Makale

İslam Tarihi İlk Dönem – Sabri Hizmetli
Hz. Muhammed Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat – Celal Yeniçeri
Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü’l-Meğazi) 1. Cild – Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü’l-Meğazi) 2. Cild – Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü’l-Meğazi) 3. Cild – Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 2. Cild – İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 3. Cild – İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 4. Cild – İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi: Muhammed’den Reform Çağına, Mircea Eliade, (Trc. Ali Berktay)
Peygamber ve Dört Halife Döneminde şehir Yönetimi ve Valilik – Ünal Kılıç
İslam Kültür Tarihinde Musiki – Pehlül Düzenli
Tabakâtü’l-Kübrâ 1. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 2. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 3. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 4. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 5. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 6. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 7. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 8. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 9. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 10. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
İslam’ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri – Eyüp Baş
Gündelik Hayat ve Dinsellik – Necdet Subaşı
el-Mesâlik ve’l-Memâlik (Yollar ve Ülkeler Kitabı) – İbn Hurdâzbih (ö. 300) (Trc. Murat Ağarı)
Son peygamber: Hz. Muhammed’in Hayatı – Kasım Şulul
Taberi Tarihi 1. cild – Taberî
Taberi Tarihi 2. cild – Taberî
İslam Kurumları Tarihi – Eyüp Baş
İslam Dünyasında Depremler ve Algılanış Biçimleri – Nuh Arslantaş
Peygamber Günlerinde Giyim, Kuşam ve Süslenme – Muhittin Uysal
İlk Dönem İslam Tarihinde Haberleşme Yöntemleri – Mehmet Şimşir
Bir Bibliyografik Bibliyografya Denemesi: Katip Çelebi Hayatı, Kişiliği Eserleri ve Keşfü’z-Zünûn’u – İsmail Güleç
Osmanlı Medine’si: XVI. Yy’da Mukaddes Bir Şehrin İdarî, Sosyal ve Ekonomik Yapısı – El-Kabashi
İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri – Ali Osman Ateş
Kütüb-i Sitte (1. Cild) – İbrahim Canan
İslam’da Polis Teşkilatı (Hicri Dördüncü Asrın Sonuna Kadar) – Muhammed Şerif er-Rahmûnî (Çev. Abdulkerim Ünalan)
Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı – Eyüp Baş
Hz. Peygamber’in Yönetimi (et-Terâtibü’l-İdâriyye – 1. Cild) – Kettânî (Çev. Ahmet Özel)
Hz. Peygamber’in Yönetimi (et-Terâtibü’l-İdâriyye – 2. Cild) – Kettânî (Çev. Ahmet Özel)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (1. Cild)

-2015 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi- Toplam: 23 Makale

Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat – Mustafa SAFA
İbnü’n-Nedîm, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XXI.
Arap Düşünce Tarihinin Ölümsüz Eseri: İbnu’n-Nedîm’in el-Fihrist’i – Muhammed Yûnus el-Huseynî (çev. Eyyüp Tanrıverdi)
Muhammed b. İshâq en-Nedîm ve İslam’ın İlk Dört Asrının Kültür Atlası Sayılan “el-Fihrist”ine Giriş – Dodge, Bayard, (Çev. Halit Furkan Yolcu)
En-Nedîm [İbn al-Nadim] ve el-Fihrist’inin İslam Kültür Tarihindeki Yeri (İslam Kültür Tarihinin Zamansal Haritası – Mehmet Yolcu
Kâtib Çelebi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XXV.
Keşfü’z-Zünûn, Diyânet İslam Ansiklopedisi, C. XXV.
İslamın İlk Devirlerinde Para ve Zekat Nisâbının Hesaplanması, Mehmet Erkal
Bir Künye Unsuru Olarak Arap Kültür ve Edebiyatı’nda Cansız Objeler, Bitkiler, İnsanlar, Fadime Kavak.
Arap Kültüründe Künyeleme Geleneği ve Çöl Faunası Üzerindeki Yansımaları, Fadime Kavak.
Klâsik İslamî Dönemde Güvenlik Güçlerinin Maaş ve Ücretleri – Metin Yılmaz ve Mustafa Zeki Terzi
Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde Bekçilik/Özel Koruma – Metin Yılmaz
Kitâbiyât, DİA, C. XXVI
Kehhâle, Ömer, DİA, C. XXV.
el-A’lam, DİA, C. II.
Zirikli, DİA, C. XXXXIV.
Bağdatlı İsmail Paşa, DİA, C. IV
Keşfü’z-Zünûn, DİA, C. XXV.
İbnü’n-Nedîm, DİA, C. XXI.
Carl Brockelmann – Muhammed Hamidullah – İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi
Brockelman, Carl, DİA, C. VI.
Geschichte der Arabichen Litteratur, DİA, C. XIV.
Geschichte des Arabischen Schrifttums, DİA, C. XIV

2014’de Okuduklarım – Toplam: 58 Kitap, 28 Makale

Kuran-ı Kerim ve Meali-Tefsiri (1 kez)
Abdülmümin b. Ali Döneminde Muvahhidler Devleti – Adnan Adıgüzel
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı – İbrahim Sarıçam
Alemlere Rahmet Hz. Muhammed – DİB
Fütuhu’l-Büldân (Ülkelerin Fetihleri) – Belazurî
Peygamber Şehri Medine-i Münevvere – İrfan Küçükköy
Medine Toplumu – Ekrem Ziya Umeri
Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı – Heyet
Siyer Atlası – Şevki Ebu Halil
Hz. Muhammed – Maxime Rodinson
Peygamber Günlerinde Kadın – Mehmet Birekul
Resulullah’ın Günlüğü – Mehmet Apaydın
Siyeri Farklı Okumak – Mehmet Azimli
Peygamberimiz ve Günlük Hayatı – H. Kâmil Yılmaz
Peygamber Efendimiz’in Günlük Hayatı, O’nun Gibi Yaşamak – Mustafa Gündoğdu
Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed ve İslamiyet, (II. Cilt) – Asım Köksal
İslam Tarihi: Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar) – Sabri Hizmetli
Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed – W. Mongomery Watt
Oryantalistlerin Hz. Peygamber ile İlgili İddialarına Cevaplar – Ali Osman Ateş
İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru – İbrahim Sarıçam/Seyfettin Erşahin/Mehmet Özdemir
Hz. Peygamberin Seriyyeleri – Serdar Özdemir
İslam Tarihi – Mahmut Esat (1. cilt)
Peygamberimiz, İslam Dini ve Aşere-i Mübeşşere – Zekai Konrapa
Hazreti Muhammed – R.V.C. Bodley
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (Çev. Mehmet Yolcu) – İzzet Derveze (3. cilt)
Hazreti Muhammed Mustafa – Mehmet Hüseyin Heykel
Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel
Peygamberimiz’in Hayatından Dersler ve İbretler, (Çev. M. Fatih Saraç) – Mustafa Sıbâî
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-1)
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-2)
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-3)
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-4)
Hicri I. Asırda İslam Toplumu – Mücteba Uğur
İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı – Yılmaz Can
İlk Dönem İslam Toplumunun Şekillenişi – Mustafa Aydın
Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler – M. Tayyib OKİÇ
Cahiliyeden Emevilerin sonuna kadar Haremeyn – Mustafa Sabri Küçükaşçı
el-Bidaye ve’n-Nihaye – İbn Kesir (3. cilt)
Hz. Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları – Mustafa Ağırman
Hz. Peygamber’in Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur’an’da Çevrecilik – Celal Yeniçeri
Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri – Levent Öztürk
Hz. Muhammed Devrinde Kadın – Rıza Savaş
Peygamber Döneminde Gençlik – Seyfullah Kara
İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi (Hz. Peygamber Döneminde Eğitim Öğretim) – Şakir Gözütok
Asr-ı Saadet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi – Cengiz Kallek
Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler – Elnure Azizova
Kitâbu’l-Meğâzî (1.cilt)- Vâkıdî (Marsden Jones Nüshası)
Sâhihu’l-Buhârî
Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin Döneminde Askeri Teşkilat – M. Zeki Terzi
Kur’an Yorumunda Sîret-Nüzul İlişkisi – Muhammed Coşkun
Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar – Adnan Demircan
Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’deki Günlük Hayatı – Fatımatüzzehra Kamacı
Târihu Halîfeti b. Hayyât (Halîfe b. Hayyât Tarihi) – Halife b. Hayyât
Asr-ı Saadette Ticaret ve Tüccar Sahabiler – Muhammed Emin Yıldırım
Siyasî Dini Kültürel Sosyal İslam Tarihi (1. Cilt) – Hasan İbrahim Hasan
Hz. Muhammed’in Hayatı (2.cilt) – Celaleddin Vatandaş
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (1.cilt) – Hakkı Dursun Yıldız
Asr-ı Saadet Asrında Türkler: İlk Tür Sahabe, Tabi ve Tebeu’t-Tabiileri – Zekeriya Kitapçı

-2014 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi- Toplam: 28 Makale

“Murabıtlar-Muvahhidler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi – Jean Brignon
Hz. Peygamber Döneminde Kadın – Zekeriya Akman
Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri – Levent Öztürk
İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru – Heyet
Müzakere ve Tartışma Arasında Medine Sözleşmesi – Necdet Subaşı
Hz. Peygamber’in Yerleşim ve Şehirleşmeye Yönelik Çabaları: Medine Örneği – Mustafa Karataş
The “Constitution of Medina” Some Notes – Uri RUBİN
İslâmiyette İlk Nüfus Sayımı – M. Tayyib Okiç
Hz. Peygamber (s.a.v)’in Medine Dönemi Faaliyetleri – İsmail Yiğit
Muhacirlerin Medine’ye İntibakının Psiko-Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözümleri – İzzet Er
Hz. Peygamber Döneminde Cenazeler ve Kabirler: Bakî‘a Uçan Vücûd-ı Câvidânîler – Levent Öztürk
Hz. Muhammed’in Arap Toplumunda Meydana Getirdiği Sosyal Değişim: Medine Örneği – Nuri Tuğlu
Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine – Adem Apak
Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Su Kaynakları – Yaşar Çelikkol
VII. Yüzyılda Medine’de Sosyal ve Dini Yapılar – Yaşar Çelikkol
Hz. Peygamber’in (s.a.s) İnsanlara Yaklaşım Tarzı ve Bu Bağlamda Medine’ye Gelen Hey’etlerle Diyaloğu – Yener Öztürk
Asr-ı Saadet’te Okuma-yazma Faaliyetleri – M. Hanefi Palabıyık
Bir Tacir Olarak Hz. Peygamber – Ahmet Turan Yüksel
Hz. Peygamber ve Sahabe Devrinde Kitabet Sanatı – Muhammed Hamidullah
Tarihsel Mekân Fenomenolojisi: Bir Giriş Denemesi – Burhanettin Tatar
Hz. Peygamber Döneminde Mecusiler – Mahfuz Söylemez
İslamın İlk Devirlerinde Para ve Zekat Nisâbının Hesaplanması – Mehmet Erkal
İlk Dönem İslam Dünyasında Musiki Çalışmalarına Bakış – Ahmet Hakkı Turâbî
Hz. Peygamber Devrinde Göktürkler ve Türk Kültürü – Kemal Göde
İslâm Tarihinin İlk Üç Asrında Hapishanelere ve Mahkumların Durumlarına İnsan Hakları Bağlamında Genel Bir Bakış – Metin Yılmaz
Hz. Peygamber’in Bir Günü Üzerine – M. Mahfuz Söylemez
Asr-ı Saadet’te Okuma-Yazma Faaliyetleri – M. Hanefi PALABIYIK
Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat – Mustafa Safa

2013’de Okuduklarım – Toplam: 42 Kitap, 60 Makale

Kur’an-ı Kerim ve Meali (3 kez)
Cevâmiu’s-Sîre (Siyerin Özü) – İbn Hazm (Çev.: Salih Arı) – Çıra Yayınları-2004
es-Siretü’n-Nebeviyye I. Cild (Hz. Muhammedin Hayatı) – İbn Hişam (Çev.: İzzet Hasan – Neşet Çağatay) – Ankara-1971
es-Siretü’n-Nebeviyye II. Cild (Hz. Muhammedin Hayatı) – İbn Hişam (Çev.: Yusuf Velişah Uralgiray) – Riyad-1985
Arapça Modern Metinler – Emrullah İşler, Musa Yıldız – Elif-2005
Ebu’l-Ferec Tarihi – Gregory Ebu’l-Ferece, Türk Tarih Kurumu-1945
Anahatlarıyla İslam Tarihi (Başlangıçtan 1918’e Kadar) – Nuri Ünlü – İFAV – İstanbul-1984
İslam Tarihi Dersleri – Hüseyin G. Yurdaydın – Ank. Üni. İlahiyat Fak. Yay. – Ankara-1971
Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler – Zekeriya Kitapçı – Yedikubbe – Konya-2004
İstanbul’un Fethi Hadisi – Hasan İbik – İlahiyat – Ankara-2004
Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri – Cahız (Çev.: Ramazan Şeşen) – Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü – Ankara-1988
İslamiyet ve Türkler – Hakkı Dursun Yıldız – Çağrı – İstanbul-1980
Antik Mısır – Sophie Desplancques – Dost – Ankara-2006
İslam Tarihinin İlk Asrında İktidar Mücadelesi – Adnan Demircan – Beyan – İstanbul-1996
Haçlılar – Cecile Morrisson (Çev: Nermin Acar) – Dost – Ankara-2005
Kitâbu’l-İtibar (İbretler Kitabı) – Üsame b. Münkız (Çev: Yusuf Ziya Cömert), Kitabevi-2012
Mağrib Medeniyetinin Zirvesi: Muvahhidler Kuruluş Dönemi – Adnan Adıgüzel, Araştırma-2011
İslam Coğrafyalarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri – Ramazan Şeşen – Türk Tarih Kurumu-2001
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-1) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ), Boğaziçi-1980
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-2) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-3) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-4) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
Büveyhilerin Şii-Sünni Siyaseti – Ahmet Güner – İzmir-1999
İslam Toplumları Tarihi (Cilt-1) – Ira M. Lapidus – İletişim
Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı – Mehmet Saffet Sarıkaya – Ötüken-2003
Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebi Süfyan – İrfan Aycan
İslam Peygamberi (Cilt-1) – Muhammed Hamidullah
Endülüs Müslümanları: Medeniyet Tarihi – Mehmet Özdemir
Endülüs Müslümanları: İlim ve Kültür Tarihi – Mehmet Özdemir
Endülüs Müslümanları: Siyasi Tarih – Mehmet Özdemir
Emevilerde Günlük Yaşam – Ramazan Altınay
Reconquista: Endülüst’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri – Lütfi Şeyban
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-1) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-2) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-3) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-4) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
İslam Peygamberi (Cilt-2) – Muhammed Hamidullah
Medine Toplumu – Ekrem Ziya Umeri
Hz. Peygamberin Yönetimi (et-Teratibül İdariyye)-1, Muhammed Abdülhay el-Kettânî
Hz. Peygamberin Yönetimi (et-Teratibül İdariyye)-2, Muhammed Abdülhay el-Kettânî

-2013 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi- Toplam: 60 Makale

İslam Tarihinin Ana Kaynakları ve Müracaat Eserleri – Ömer Ferruh (Çev.: Adem Apak)
Hz. Peygamber (sav)’in Şairleri (Kitap Tanıtımı) – İclal Arslan
Haccac b. Yusuf es-Sakafî – Ahmet Lütfi Kazancı
Büyük İslam Tarihçileri ve Eserleri – Süleyman Tülücü
Şakku’l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar – Mehmet Azimli
Kırtâs Hadisesi Ve İlgili Rivayetlerin Tenkîdi –İbn Sa‘d Özelinde- Şaban Öz
Hicret Sonrasında Medine’de Meydana Gelen Bazı Olaylar Üzerine Mülahazalar – Mehmet Azimli
Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Döneminde Kütüphaneler, Kitap Koleksiyonları ve Telif Edilen Eserlere Kısa Bir Bakış – Şeyda Algaç
Türkiye (Anadolu) Selçukluları Tarihine Dair Bazı Kaynak Çalışmaları ve Menakıbnamelerle Fütüvvetnameler – Mehmet Şeker
Endülüs Tarihinin Mevcut Kaynakları Üzerine (I) – Mehmet Özdemir
Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları – Güray Kırpık
Klasik Bizans Tarihleri – Feridun Dirimtekin
Hz. Peygamberin Ümmiliği Hakkında Bir Tartışma – Abdülvahap Özsoy
Dinlerarası Diyalog Bağlamında Hz. Muhammed’in Hıristiyanlarla İlişkileri – Ramazan Hurç
Endülüs’te Tarih ve Kehhâle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler – Şaban ÖZ
Genel Olarak Raşid Halifeler Dönemi Olayları – Sabri Hizmetli
Hz. Aişe Kaç Yaşında Evlendi? Dokuz mu? Ondokuz mu? – Bünyamin Erul
Haçlılar – Işın Demirkent
Türklerin islamiyeti Kabulü – Abdülkerim Özaydın
Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri – İrfan Aycan
Asırlar Boyu Tanrı RE – Mürüvvet Karhan
Eski İmparatorluk Devrinde Tanrı Re – Mürüvvet Karhan
Eski Mısır Kraliyet Tanrısı Ptah – Mürüvvet Karhan
Kutsal(laştırılmış) Bir Mekan: Kerbela (Osmanlı Hâkimiyetinin Sonuna Kadar) – Fatih Erkoçoğlu
İbn Battuta’nın Karadeniz Seyahati Üzerine Bazı Mülahazalar – Tahsin Koçyiğit
Abdulmümin Bin Ali Döneminde Endülüs – Adnan Adıgüzel
William Montgomery Watt ve İlk Devir İslam Tarihine Tarihselci Bakış – Hasan Hüseyin Adalıoğlu
Müslümanlarla Bizans Arasındaki Yermûk Savaşı’nı Anlatan En Eski Süryanice Metin – Abdurrahman Acar
Emevîler Döneminde Kadının Durumu – Ali Aksu
İslam Tarihi Araştırmalarında ve İslam Tarihi Dokümanlarının Değerlendirilmesinde – Hüseyin Algül
Abbâsîler ve Fâtımîler Döneminde Yahudiler (132-656/750-1258) – Nuh Arslantaş
Selçuklu Türkleri’nin Mezhepler Arası Barışı Sağlamaya Yaptıkları Katkılar – Seyfullah Kara
Ehl-i Beyt’in Kurduğu İlk Devlet: İdrisîler – Mehmet Azimli
Endülüs Adının Kökeni Üzerine – Ali Dadan
Hz. Peygamber’e Yönelik Nezaketsizliklere Karşı Sahabe-i Kiramın Tepkileri – Mahmut Kavaklıoğlu
Abbasiler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu (Hassa Ordusu) – Mehmet Azimli
Cahiliye’den İslam’a Sütanneliği Geleneği Üzerine Bazı Notlar – Elnure Azizova
Hz. Peygamber’in Bazı Uygulamaları ve Hadîsleri Çerçevesinde İfade Hürriyeti – Kasım Şulul
Hz. Osman Dönemi Fetihleri – Adem Apak
Neden “İslâm Tarihi”? – Mehmet Şeker
İslam Dünyasında Kadınlarla İlgili Olarak Yazılmış Önemli Kaynak Eserler – Rıza Savaş
Hulefâ-i Râşidin Döneminde Ortaya Çıkan Ordugâh Şehir Modeli Üzerine Bir Değerlendirme – Yılmaz Can
Hz. Peygamber’in Ümmiliği Meselesi – Zeynel Abidin AYDIN
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynakları – Abdulkadir Özcan
Tatarlar: Moğol mu, Türk mü? – Mehmet Maksutoğlu
Suriye’deki İlmî Dergilerde İslam Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler – İsmail Hakkı Atçeken
Câhiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Âdeti – Adnan Demircan
Kerbela’dan Önce Hz. Hüseyin’i Doğru Anlamak – Mustafa Özkan
Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair – Kasım Şulul
Buhârî’nin Sahîh’indeki Siyer ve Meğâzî Rivayetleri – Mustafa Zeki Terzi
Nutuk’da İslam Tarihi ile İlgili Motifler – Ethem Ruhi Fığlalı
XIII. Yüzyılda Eyyûbîler, Memlûkler ve Latin Doğu – R. Stephen Humpreys
Hz. Peygamber ve Dönemi ile İlgili Türkçe Yazılmış veya Türkçe’ye Aktarılmış Olan Eserler ile İlgili Bibliyografya Denemesi – Mahfuz Söylemez
Alevi Telakkide Hz. Muhammed – Cenksu Üçer
İlmî Araştırmalarda Kullanılan Fişleme Usûlü – Zekeriya Arslantürk
Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair – Kasım Şulul
Emevi İktidarına Karşı Kûfe’den İlk Sivil Muhalefet, Hucr b. Adiy Hareketi – Mahfuz Söylemez
Endülüs’te Coğrafya ve Coğrafyacılar – M. Bahaüddin Varol
İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂM’IN İLK DÖNEMİNDE MEDİNE/YESRİB PAZARI ÜZERİNE, Prof. Dr. Michael Lecker (Çev.: M. Mahfuz Söylemez)
Medine Şehir Devleti – Mevlüt Koyuncu

2012’de Okuduklarım – Toplam: 47 Kitap 21 Makale

Kur’an-ı Kerim ve Meali Hakim (6 Kez)
Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nuri Topbaş – Erkam Yayınları
Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı – Halil İnalcık – Timaş Yayınlar
Od – İskender Pala – Kapı Yayınları
İslam Ceza Hukuku – Yaşar Yiğit
Usu’l al-Fıqh (Islamic Jurisprudence) (İngilizce) – Shah Abdul Hannan
Religion and Society (İngilizce) – Ali Bardakoğlu – DİB Yayınları
Uncovering Islam (İngilizce) – Şaban Ali Düzgün, Eşref Sağlık – DİB Yayınları
Fıkıh Usulü – Hayrettin Karaman – Ahmed Said Matbaası-1964
Hadis Usûlü ve Tarihi – Selman Başaran, M. Ali Sönmez – Uludağ Üniversitesi Basımevi-2001
İslam Hukuk Tarihi – Hayreddin Karaman – İz Yayıncılık-1999
İslam Hukuk Tarihi – Ekrem Buğra Ekinci – Arı Sanat Yayıncılık
el-İhtiyar Metni el-Muhtar (Arapça-Türkçe) – Celal Yeniçeri – Şamil Yayınevi-2010
A Short History of Islam (İngilizce) – Sayyid Fayyaz Mahmud – Oxford University-1960
Dini Kavramlar Sözlüğü – İsmail Karagöz – Diyanet İşleri Başkanlığı-2005
Tarih Araştırma ve Yazma Metodu – Tuncer Baykara – Akademi Kitabevi
Tarih Yazıcılık Üzerine – İlber Ortaylı – Cedit Neşriyat-2009
Osmanlı Toplumunda Aile – İlber Ortaylı – Pan-2001
Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını – Filiz Barın Akman – Etkileşim-2011
Osmanlı Müesseseleri Tarihi – Mehmet Ali Ünal – Fakülte Kitabevi-2002
Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü – Yıldız Ramazanoğlu – Pınar-2000
Meşâhiru’n-Nisâ I-II. Ciltler – M. Zihni Efendi – Şamil-1982
Osmanlı Kadını: Efsane ve Gerçek – Aslı Sancar – Kaynak-2010
Osmanlılar’da Yüksek Din Eğitim – Hüseyin Atay – Dergah-1983
Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları – Recep Cici – Arasta-2001
Osmanlı Tarihi 1. Cilt – İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Türk Tarih Kurumu-1988
XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde İslâm Hukukçuları – Yusuf Ziya Kavakçı – Sevinç Matbaası – Ankara-1976
Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları-1 – Selahattin Yıldırım – Osmanlı Hadis Araştırmaları- İstanbul-2000
Tarih Metodu – Komisyon – Anadolu Üniversitesi Yayınları
İslam Tarihi ve Tarihçileri – Ahmet Emin – Ankara Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Yayınları
How to Study History – Norman F. Cantor, Richard Schneider – 1967
İslam Tarihçiliği Üzerine – Sabri Hizmetli – Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları-1991
İslami Tarihçiliğin Doğuşu – Josef Horovitz – Ankara Okulu Yayınları-2002
İslam Tarihinin İlk Kaynakları: Tarih ve Müverrihler – M. Şemseddin Günaltay – Endülüs Yayınları-1991
Amurrular: Araplar’ın En Eski Ataları – Ekrem Memiş, Cemil Bülbül – Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları-2012
İslam Tarih Metodolojisi – R. Stephen Humphreys – Litera Yayıncılık-2004
İslam Tarihi El Kitabı – Editör: Eyüp Baş – Grafik Yayınları-2012
Türk-İslam Tarihine Eleştirel Bir Yaklaşım “Maziden Âtiye” – M. Şemseddin Günaltay, Akçağ-2003
İslam Tarihine Giriş – Muhammed Hamidullah – Beyan-1999
Tevratta Geçen Kavim Adları ve Bunların Eskiçağ Tarihindeki Rolleri – Özlem Deniz – Y. Lisans Tezi, Afyon-2009
İslam Tarihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu – Ankara-2009
Siyer – Muhammed Hamidullah (Çev. Sezai ÖZEL) – Akabe-1988

Toplam: 21 Makale

Some Misconceptions about Women in Islam
The Muslim Women’s Dress According to the Quran and Sunnah – Dr. Jamal A. Badawi, Kuwai
Lecture on the Education of Females, George B. Emerson, Boston 1831
İslam Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları, Chikh Bouamrane, (Çvr.: Nesimi Yazıcı)
İslam Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Bakış, Chikh Bouamrane, (Çvr.: Nesimi Yazıcı)
İslam Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis, M. Fuad Sezgin,
İslam Tarihinde Rivayetlerin Değeri, M. Fuad Sezgin, (Tebliğ)
Tarih Yazıcılığında İsnad’ın Kullanılışı ya da Rivayetçi Metod, Ali Çelik
Fil Hadisesi Hakkında Bazı Mülahazalar
Gadir-i Hum Meselesi, İsmail Sofuoğlu
İbn İshak ve Hadis Rivayetindeki Yeri, Abdullah Ünalan
Hz. Muhammed’in Hayatına Dair Arapça Yazılmış Modern Biyografiler, Antonie Wessels (Çev.: İlhami Oruçoğlu)
Cahiliyye Kelimesinin Mana ve Menşei, Nafiz Danışman
Tarih-Mekan İlişkisi: Uhud Savaşı’nın Mekanı Üzerine Bazı Mülahazalar, Fatih Erkoçoğlu
Hz. Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi, Ramazan Boyacıoğlu
Hz. Muhammed’in Necranlı Hristiyanlarla Görüşmesi ve Mübâhele, Mustafa Fayda
Hz. Muhammed’in Vefatından Sonraki Hilafet Tartışmaları, Mehmet Atalan
Risalet Öncesinde Arap Yarımadasındaki Dinler ve Bir Peygamber Beklentisi, Sıddık Ünalan
İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler, Nisar Ahmed Faruki, (Çev.: Muhittin Kapanşahin)
Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları, Mustafa Fayda
Câhiliyye ve Hz. Peygamber Döneminde Çok Kadınla Evlilik, Adnan Demircan

2011’de Okuduklarım – Toplam: 41 Kitap

Kur’an-ı Kerim ve Meali Hakim (7 Kez)
Ahkam Ayetleri Tefsiri – Mukâtil B. Süleyman – İşaret Yayınları
İslam’ın Işığında Kadın – Kollektif – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Mektubât – Bediüzzaman Said Nursi – Sözler Neşriyat
Muhâsebe – Mahmud Sami Ramazanoğlu – Erkam Yayınları
Kur’ân’ı Anlamak Kırk Ayet ve Yorumu – İsmail Karagöz – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Yaşayan Dünya Dinleri – Şinasi Gündüz – Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Hıristiyanlık – Şinasi Gündüz – İsam Yayınları
el-Milel ve’n-Nihâl – Şehristani – Litera Yayıncılık
Çağımızda Îtikâdî İslam Mezhepleri – Ethem Ruhi Fığlalı – İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları
Yahudilik – Salime Leyla Gürkan – İsam Yayınları
Büyük Türk Âlimi Mâturîdî ve Mâturîdîlik – Ahmet Ak – Yeni Zamanlar Neşriyat
Selçuklular Döneminde Mâturîdîlik – Ahmet Ak – Yayın Evi Yayınları
İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik – Sönmez Kutlu -Kitabiyât
Fıkıh Usûlünde Kıyas Metodu (Zâhiru’r-Rivâye Örneği) – Fatih Orum – Yalın Yayıncılık
Fıkıh Usülünde İstihsan Metodu (Bedâiu’s-Sanâi Örneği) – Fatih Orum – Yalın Yayıncılık
Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat – Baki Adam – Seba Yayınları
Türk Feylesofları Antolojisi-1 – Hilmi Ziya Ülken – Yeni Kitabcı Yayıncılık
İslam Hukuku (Umûmî Esaslar) – Ekrem Buğra Ekici – Arı Sanat Yayınları
İslam Hukuk Tarihi – Ekrem Buğra Ekici – Arı Sanat Yayınları
Osmanlı Müellifleri (1. cild) – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi – Meral Yayınevi
Osmanlı Müellifleri (2. cild) – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi – Meral Yayınevi
Osmanlı Müellifleri (3. cild) – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi – Meral Yayınevi
Nebiler Silsilesi-1 – Osman Nuri Topbaş – Erkam Yayınları
Kuduri (arapça metin)
Nuru’l-İzah (arapça metin)
Revâiu’l-Beyân fi tefsir-i ayâti’l-ahkâm (arapça metin) – Sâbunî
İslam’a Giriş – KomisyonDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Hz. Ömer – İbrahim Sarıçam – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Kalplerin Cilası – İmam Birgivi – Dehliz Kitapları
Faydalı İlimler Risalesi – Gümülcineli Mustafa Efendi – Dehliz Kitapları
Faziletler Kitabı – Aziz Mahmud Hüdayi – Dehliz Kitapları
Tasavvufun Esasları – İmam Gazali – Dehliz Kitapları
Ebu Hanife ve Eserleri – Abdulvahab Öztürk – Şamil Yayınevi
İhtiyâr (İmam Azam’ın İctihad ve Görüşleri – arapça metinli) – Trc. Celal Yeniçeri – Şamil Yayınevi

2010’da Okuduklarım – Toplam: 41 Kitap

Kuran-ı Kerim Meali (6 kez)
Makyaj Yapan Ölüler – Ali Ural = 165 sayfa
Maskeli Tarih – Mustafa Yahya Coşkun = 151 sayfa
Keşf-i Kadîm – Dücane Cündioğlu = 184 sayfa
Cümle Kapısı – Nazan Bekiroğlu = 208 sayfa
Yakın Tarih Ansiklopedisi-1 – Komisyon = 415 sayfa
İslam Hukuk Okulları ve 8 Büyük İmam – Muhammed Ebu Zehra = 822 sayfa
İhyâu Ulûmi’d-Dîn (Cilt:1) – İmam Gazâli = 416 sayfa
İhyau Ulumi’d-Din (Cilt:2) – İmam Gazali =
Kur’an Yolu Meal ve Tefsir 1. cilt – Diyanet = 747 sayfa
İslam Tarihinden Yapraklar – Bekir Topaloğlu = 268 sayfa
Hac Rehberi – Mustafa Polat = 237 sayfa
En güzel örnekten rahmet damlaları – Yaşar Yiğit = 240 sayfa
Kıl Beni Ey Namaz – Senai Demirci = 160 sayfa
Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel = 280 sayfa
İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nuri Topbaş = 533 sayfa
Hazret-i Muhammed Mustafa 1.cilt – Osman Nuri Topbaş = 552 sayfa
Hazret-i Muhammed Mustafa 2.cilt – Osman Nuri Topbaş = 632 sayfa
Üsve-i Hasene – Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya = 524 sayfa
Câriyeler ve Sörülen Cinsellikleri – Ali Rıza Demircan = 175 sayfa
Kur’an Okuma Adabı – İmam Nevevi = 156. sayfa
Arayışlar Kitabı – İmam Gazali = 87 sayfa
Delilleriyle Aile İlmihali – Hamdi Döndüren = 640 sayfa
Bilgi ve Hikmet Boyutuyla Namaz – Ömer Müftüoğlu = 79 sayfa
Arayışlar Kitabı – İmam Gazali = 87 Sayfa
Bilgi, Fıkıh ve İçtihat – Faruk Beşer = 232 sayfa.
Emeviler – İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam = 163 sayfa
Hadis Problemleri – Enbiya Yıldırım = 300 sayfa
Endülüs Müslümanları 1. cilt – Mehmet Özdemir = 245 sayfa
Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku – Hayreddin Karaman = 144 sayfa
Anahatlarıyla İslam Tarihi-1 – Adem Apak = 332 sayfa
Anahatlarıyla İslam Tarihi-2 – Adem Apak = 433 sayfa bitti .
Kur’an ve Tarihsellik Yazıları – Ömer Özsoy = 176 sayfa
Şah&Sultan – İskender Pala = 400 sayfa
İslami Türk Edebiyatı – Necla Pekolcay = 660 sayfa
İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi – Nesimi Yazıcı = 447. sayfa

1983 yılında Tokat'ta doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, doktora eğitimini Ankara Yıldırım Bayezit Üniversitesi'nde tamamladı. 2015 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde başladığı akademik hayatına Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak devam etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz